In navolging van eerdere informatieverzoeken aan de Zwitserse autoriteiten voor de banken UBS, Credit Suisse en Julius Bär heeft de Nederlandse Belastingdienst nu zijn pijlen gericht op zwartsparende Nederlanders bij de bank BNP Paribas te Zwitserland.

Uit een brief van BNP Paribas aan zijn Nederlandse (ex-)rekeninghouders blijkt dat de Belastingdienst op 24 mei dit jaar een zogeheten anoniem groepsverzoek heeft gericht aan de Zwitserse autoriteiten om gegevens te verkrijgen van Nederlandse (ex-)rekeninghouders bij BNP Paribas te Zwitserland. Dat maakte het Amsterdamse advieskantoor Vink & Partners afgelopen vrijdag bekend.

Het groepsverzoek is gebaseerd op het verdrag dat Nederland en Zwitserland in 2010 gesloten hebben tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en komt overeen met de eerder gedane groepsverzoeken.

Het verzoek heeft - kort gezegd - betrekking op Nederlandse ingezetenen, die bij BNP Paribas in de periode 1 februari 2013 t/m 31 december 2017 een saldo van € 1.500,-- of meer aanhielden en aan de bank geen bewijs hebben kunnen aanleveren dat in Nederland gebruik is gemaakt van de inkeerregeling. BNP Paribas heeft haar (voormalige) rekeninghouders op de hoogte gesteld van dit verzoek vanuit Nederland en aangegeven dat zij verplicht is hieraan mee te werken.

Over het groepsverzoek UBS heeft het Bundesgericht als hoogste rechter in Zwitserland al geoordeeld dat het groepsverzoek geen ‘fishing expedition’ is en dat de verzochte informatie dus wel uitgewisseld mocht worden. Nu het groepsverzoek BNP Paribas overeenkomt met het eerdere groepsverzoek UBS, is de verwachting dat het maken van bezwaar in Zwitserland tegen de informatie-uitwisseling vanuit Zwitserland weinig kans van slagen heeft. Degenen, die zijn aangeschreven, mogen daarom verwachten dat zij zich dienen te wapenen tegen de Belastingdienst.

Bron: Redactie TaxLive/Vink & Partners

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Rubriek: Bronbelasting, Internationaal belastingrecht

Carrousel: Carrousel

  1999
Gerelateerde artikelen