De hoge belastingdruk in Curaçao komt vooral door de groep wanbetalers en belastingontduikers die hun kansen schoon zien door een gebrekkige heffing en inning bij de Curaçaose belastingdienst. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania, meldt de nieuwssite Curacao.nu.

"Er is een gedegen invorderingssysteem nodig om de belastingtarieven te kunnen verlagen. Het 'huidige belastingkader' vertoont nog teveel tekortkomingen die een efficiënte heffing en inning van belasting en premies in de weg zitten", zegt Silvania.

De prijs voor de gebrekkige invordering wordt vooral betaald door de middenklasse is de overtuiging van de minister. Mensen met een hoge positie op Curaçao kregen jarenlang een voorkeuringsbehandeling van de belastingdienst van het eiland ten koste van de gewone burgers.

De voorgaande regeringen hebben volgens Syvania herhaaldelijk gekozen voor een verhoging van de tarieven in plaats van investeren in een goede controle op naleving van de belastingwetten door álle groepen.

Volgens de minister is het uiteindelijk de gewone man op Curaçao die moet boeten voor de willekeur van de belastingdienst. Duizenden mensen die hun belasting op tijd en volledig betaalden en dat konden bewijzen, kregen toch aanmaningen en soms zelfs een deurwaarder op de stoep. "Inwoners van ons eiland die al jaren geleden zijn overleden, krijgen nog steeds aanslagen", aldus de minister.

De belastingdienst op Curaçao wordt nu met hulp van Nederland gereorganiseerd. Een externe functionaris is aan de slag gegaan met de eerste hervormingsmaatregelen die worden voorgesteld in de quickscan. Maar het hoofd van de belastingdienst, onder wiens bestuur prominente Curaçaoënaars ontzien werden, zit nog steeds op zijn plek, zo constateerde Trouw in een reportage van enkele maanden geleden.

Brievenbusmaatschappijen

In een recentere reportage van de krant werd aandacht besteed aan de manier waarop eind 2019 de Curaçaose regering na een haastige en rommelige procedure een pakket nieuwe belastingwetten aannam, waarin de winstbelasting voor ‘buitenlandse bedrijven’ werd afgeschaft.

Brievenbusbedrijven betalen op Curaçao sinds 1 januari 2020 geen winstbelasting meer. Parlementariërs hadden niet door waar ze mee instemden en de nieuwe belastingregels zijn tot dusverre volgens de krant onopgemerkt gebleven in de media.

Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico ontdekte in geheime documenten, dat bedrijven eind 2019 Curaçao dreigden te verlaten als de winstbelasting niet snel zou worden aangepast. Dat was een reden voor de toenmalige minister van Financiën Gijsbertha om het parlement te vragen de wetten alvast goed te keuren vóórdat ze officieel behandeld zouden worden, zodat een exodus van bedrijven voorkomen zou kunnen worden. Het parlement stemde in, maar zoals nu blijkt tegen beter weten in. 

Toen corona in 2020 uitbrak, dreigde Curaçao immers failliet te gaan omdat de economie en overheidsfinanciën er slecht aan toe waren. Nederland sprong bij met leningen van ruim 400 miljoen euro. In ruil daarvoor werd afgesproken dat Curaçao de belastingwetten en overheidsfinanciën zou verbeteren, aldus Trouw.

Bron: Curacao.nu/Trouw

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

  1665
Gerelateerde artikelen