Belastingplichtigen die door de coronacrisis tijdelijk de hypotheek niet kunnen betalen en met hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben afgesproken, houden recht op hypotheekrenteaftrek. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laten weten.

Met ingang van 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Als belastingplichtigen om wat voor reden dan ook een achterstand oplopen moet deze achterstand in het daaropvolgend jaar zijn ingehaald. Een opgelopen achterstand in 2020 moet dus uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingehaald.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars hebben de staatssecretaris verzocht om een tegemoetkoming voor de situatie waarin belastingplichtigen door de coronacrisis niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Vijlbrief bevestigt hiermee dat klanten met een annuïteiten- of lineaire hypotheek meer tijd krijgen om de gemiste termijnen terug te betalen zonder het recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen.

Door de toezegging van de staatssecretaris hebben belastingplichtigen met een betalingsachterstand een terugbetaaltijd tot maximaal de nog resterende looptijd van de hypotheek. De toezegging geldt voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden bij hun hypotheekverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden.

Volgens de NVB hebben inmiddels circa 14.000 belastingplichtigen een betaalpauze gekregen voor de maandelijkse hypotheeklasten.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Corona

7

Gerelateerde artikelen