"Het maken van een liquiditeitsprognose in deze crisis is een absolute must. Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten. De crisis kan immers langer duren dan nu verwacht of dan de drie weken waarvoor de huidige beperkingen zijn opgelegd. Dus vertrouw niet alleen op overheidsacties maar neem ook interne maatregelen." 

Dat bepleit belastingadviseur Bas van Loo op de website van advieskantoor Alfa. Na het maken van een liquiditeitsprognose vindt Van Loo het zinvol om een plan van aanpak te maken om de liquiditeitspositie van een onderneming te bewaken en te verbeteren. Hij noemt hierbij een aantal belangrijke handvatten:

  • Debiteurenbeheer. Stuur op een actief debiteurenbeleid. Een overweging daarbij is het verlenen van betalingskortingen wanneer betalingen op korte termijn worden gedaan. Dit gaat ten koste van de marge, maar bespaart ook rente wanneer werkkapitaal moet worden gefinancierd.
  • Onderhanden projecten. Overleg met opdrachtgevers over de betaling van de onderhanden projecten. Tussentijdse facturering of het doen van aanbetalingen behoren wellicht tot de mogelijkheden.
  • Factureringsproces. Optimaliseer het factureringsproces. Stuur aan op een korte periode tussen het leveren van goederen en/of diensten en het opmaken van de factuur. Factureer ook kleinere bedragen en voorkom verzamelfacturen.
  • Voorraadbeheer. Maak een inschatting van het benodigde voorraadniveau. Als gevolg van de (waarschijnlijk) afnemende vraag is het de vraag of de normale inkoopvolumes noodzakelijk zijn. Maak daarnaast goede betalingsafspraken met de leveranciers.
  • Crediteurenbeheer. Naast het inkopen van voorraad zijn er misschien ook flexibele arbeidskrachten, huisvesting etc. Ga na of het maken van deze kosten noodzakelijk is. Daarnaast is het zinvol om de gemaakte betalingsafspraak te beoordelen. Betaal niet eerder dan afgesproken (of wettelijk bepaald). Zijn de betalingstermijnen te krap? Ga dan direct in overleg over de betalingsvoorwaarden.

Naast deze aandachtspunten adviseert Van Loo ook over externe maatregelen. Lees zijn artikel op de website van zijn kantoor.

Bron: Alfa

Rubriek: Inkomstenbelasting, Financiële administratie, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  588
Gerelateerde artikelen