Naar aanleiding van een Wob-verzoek is een geactualiseerde versie, versienummer 7, van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland' grotendeels openbaar gemaakt. Dit interne memo van de Belastingdienst over projecten binnen het programma Verhuld Vermogen bevat ook enkele passages over de ingeperkte inkeerregeling en het hiervoor te hanteren boetematigingsbeleid.

De inkeerregeling is de afgelopen jaren fors ingeperkt. Sinds 1 januari 2018 was de regeling al afgeschaft voor in het buitenland opgekomen box 3-inkomen. Met ingang van 1 januari 2020 is de inkeerregeling voor box 3 helemaal opgeheven, ongeacht of sprake is van binnen- of buitenlands vermogen. Verder is de inkeerregeling sinds dit jaar ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).

Boetematiging

Inkeren, ook als dit box 2 of box 3 betreft, geldt als een strafverminderende omstandigheid. De inspecteur heeft discretionaire bevoegdheid om in voorkomende gevallen de boete te matigen. Met betrekking tot de boetematigende omstandigheden vanaf 1 januari 2020 zijn in het memo de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd:

  • er zijn onvoldoende, onderlinge onderscheidende criteria om de drie verschillende situaties voor uitsluiting van de inkeerregeling (box 3-buitenland, box 3-binnenland en box 2) onderling anders te behandelen;
  • vanaf 1 januari 2020 wordt de boetematigende omstandigheid van box 3 - binnenland (art. 67n, derde lid, AWR) behandeld overeenkomstig de boetematiging van meewerkers (135%);
  • tot 1 januari 2020 wordt de boetematigende omstandigheid van box 3 - binnenland (art. 67n, derde lid, AWR) behandeld conform de uitgangspunten voor box 3 - buitenland (respectievelijk 120% tot 1 januari 2018 en 135% vanaf 1 januari 2018);
  • voor correcties box 2 tot 1 januari 2020 aan te sluiten bij de bestaande bestendige gedragslijn van 30%;
    vanaf 1 januari 2020 wordt de boetematigende omstandigheid van box 2 behandeld overeenkomstig de boetematiging van meewerkers (45%).

Lees ook het thema De inkeerregeling.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  2450
Gerelateerde artikelen