Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat bij de onderhavige procedure geen rekening hoeft te worden gehouden met de teruggaaf bij uitvoer van diezelfde auto's. Vanwege de gebruiksduur in Nederland is de teruggaaf bij export bovendien altijd lager dan de reeds betaalde invoer-BPM.

Aan X bv zijn vijf BPM-naheffingsaanslagen opgelegd voor de invoer van elf auto’s. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aanslagen. In hoger beroep claimt X bv voor drie auto’s een aanvullende teruggaaf wegens de latere uitvoer, voor twee auto’s wil zij alsnog gebruik maken van een koerslijst van XRAY en zij wil voor alle auto's gebruik maken van een zelf ontwikkelde 'herleidingsmethode'.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat bij de onderhavige procedure geen rekening hoeft te worden gehouden met de teruggaaf bij uitvoer van diezelfde auto's. Vanwege de gebruiksduur in Nederland is de teruggaaf bij export bovendien altijd lager dan de reeds betaalde invoer-BPM (zie HR 13 november 2020, 18/04603, V-N 2020/60.22). X bv mag niet alsnog gebruik maken van een koerslijst van XRAY, omdat dit geen actueel controleerbare en juist ingevulde lijst is. Voorts wordt overwogen dat X bv haar herleidingsmethode ten onrechte baseert op de in het kentekenregister genoteerde bruto-BPM. Dit is niet altijd de daadwerkelijk betaalde BPM, maar slechts een rekenkundige herleiding met het oog op de uitvoerbepalingen en welke BPM bij een binnenlandse verkoop buiten de BTW-grondslag mag blijven. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 14a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 3 maart

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen