Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt bij wijze van tussenuitspraak dat niet zo maar het door de taxateur getaxeerde schadebedrag alsnog gecombineerd kan worden met de waarde uit een koerslijst. De inspecteur wordt voor twee andere punten uitgenodigd om binnen zes weken nader te reageren.

X doet BPM-aangifte voor onder meer diverse auto's met schade. Hiertoe is gebruik gemaakt van taxaties op basis van referentie-auto’s, waarop vervolgens de schade is afgetrokken. X stelt in beroep dat voor die auto's alsnog mag worden uitgegaan van de (lagere) koerslijstwaarde en dat daarop weer de schade in mindering kan komen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt bij wijze van tussenuitspraak dat niet zo maar het door de taxateur getaxeerde schadebedrag gecombineerd kan worden met de waarde uit een koerslijst. Combinatie hiervan zou namelijk kunnen leiden tot een negatieve waarde. Er is ook nog verschil van mening over de gevolgen van een HR-arrest (1 mei 2020, 18/02168, V-N 2020/22.10) inzake art. 16a Wet BPM 1992 en het toepassen van HvJ EU 19 december 2013, C-437/12, V-N 2014/2.18 voor auto's met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2008. De inspecteur wordt uitgenodigd om binnen zes weken op deze punten – ook expliciet cijfermatig voor wat betreft leeftijdskortingen en rentevergoedingen – te reageren. De zaak wordt daarom aangehouden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 15 november

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen