Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het schadeverleden een waardedrukkend effect kan hebben als essentiële onderdelen beschadigd waren en dit bij verkoop gemeld moet worden aan een potentiële koper. Zonder expliciete taxatie daarvan kan van enige extra waardevermindering geen sprake zijn.

X doet BPM-aangifte voor een VW Golf 2.0 TSI GTI met schade en betaalt € 667. Na hertaxatie door Domeinen volgt een naheffingsaanslag van € 3433. Rechtbank Gelderland verlaagt de aanslag tot € 3178. X bepleit in hoger beroep voor de 'ex-schadeauto' een extra vermindering van € 4000. Volgens de inspecteur is de naheffing eerder te laag dan te hoog. Gelet op de kennelijk essentiële gebreken had ook pas na het herstel daarvan een taxatierapport voor X mogen worden vastgesteld.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het schadeverleden een waardedrukkend effect kan hebben als essentiële onderdelen beschadigd waren en dit bij verkoop gemeld moet worden aan een potentiële koper. X beroept zich in algemene zin vergeefs op de algemene schadewaardcorrectie tabel van de federatie TMV. Uit de NIVRE Richtlijnen volgt bovendien slechts een waardevermindering van € 500. Zonder expliciete taxatie daarvan kan van enige extra waardevermindering geen sprake zijn. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 3 mei

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen