Hof Den Haag oordeelt dat de aanslag forensenbelasting 2018 van de gemeente Kaag en Braassem is opgelegd door een functionaris van de gemeente Alphen aan den Rijn die daartoe niet bevoegd was.

X is eigenaar van een caravan in de gemeente Kaag en Braassem zonder in deze gemeente hoofdverblijf te houden. In geschil is of de aanslag forensenbelasting door de bevoegde functionaris is opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt dat de aanslag forensenbelasting 2018 van de gemeente Kaag en Braassem is opgelegd door een functionaris van de gemeente Alphen aan den Rijn die daartoe niet bevoegd was. De Gemeentewet biedt colleges van B&W van twee of meer gemeenten de mogelijkheid om een of meer ambtenaren van die gemeenten aan te wijzen als heffingsambtenaar van die gemeenten. Het hof maakt uit de stukken op dat de twee gemeenten de centrumgemeenteconstructie hebben willen laten berusten op door de colleges van beide gemeenten afzonderlijk genomen besluiten. De gemeente Kaag en Braassem heeft dit goed geregeld door de Manager Financiën van de gemeente Alphen aan den Rijn aan te wijzen, echter de gemeente Alphen aan den Rijn zelf heeft niemand aangewezen als heffingsambtenaar voor de forensenbelasting, mogelijk omdat de gemeente zelf geen forensenbelasting heft. De aanslag is dus opgelegd door een functionaris die daartoe niet bevoegd was. Het hof verklaart het hoger beroep van X gegrond en vernietigt de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 231

Gemeentewet 233

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 25 mei

  297
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen