Rechtbank Den Haag oordeelt dat de koerslijstwaarde een losstaand en objectief gegeven is en geen verband houdt met de tekortkomingen in het taxatierapport. De inspecteur stelt daarom vergeefs dat de koerslijstwaarde niet bruikbaar is.

X doet BPM-aangifte voor een BMW X1 met schade en betaalt € 1840. Volgens het taxatierapport is de handelswaarde van € 41.614 gebaseerd op de koerslijst van Eurotaxglass’s en hierop is vervolgens € 30.562 schade in mindering gebracht. Na controle bij Domeinen blijkt de bruto-schade slechts € 1349 te zijn en er volgt een naheffing van € 5120.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de koerslijstwaarde een losstaand en objectief gegeven is en geen verband houdt met de tekortkomingen in het taxatierapport. De inspecteur stelt daarom vergeefs dat de koerslijstwaarde niet bruikbaar is. X maakt niet aannemelijk dat meer dan 72% van de bruto-schade als waardevermindering in aanmerking mag worden genomen. Ook een extra waardevermindering wegens het schadeverleden wordt niet aannemelijk gemaakt. Niet meer in geschil is dat bij de naheffing ten onrechte is uitgegaan van een verkeerde uitvoering en dat het 2017-tarief in plaats van die van 2018 moet worden toegepast. Slechts in zoverre is het beroep gegrond. De aanslag wordt verminderd tot € 3777. Daarnaast krijgt X wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 3 maart

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen