Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de lakdiktemetingen die duiden op een schadeverleden onvoldoende zijn om een waardevermindering te rechtvaardigen. Er zijn voor het overige slechts sporen van normaal gebruik.

X doet BPM-aangifte voor een BMW X1 1.8d sDrive Executive, die in Duitsland is gekocht voor € 14.750. X voldoet aldus € 2318 aan BPM. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat er enkel gebruikssporen zijn en geen echte schade. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1409. Rechtbank Gelderland vermindert de aanslag tot € 1263. X stelt in hoger beroep dat er wel degelijk schade is, die invloed heeft op de handelsinkoopwaarde.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de lakdiktemetingen die duiden op een schadeverleden onvoldoende zijn om een waardevermindering te rechtvaardigen. Er zijn voor het overige slechts sporen van normaal gebruik van deze drie jaar oude auto met een de km-stand van bijna 100.000. Conform het standpunt van partijen moet de handelsinkoopwaarde wel worden verminderd tot € 17.245, zodat de aanslag wordt verlaagd tot € 1129. Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 9 maart

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen