Rechtbank Den Haag oordeelt dat X zelf moet onderzoeken of de auto aan de inrichtingseisen voldoet. Een uitlating van een derde kan de Belastingdienst bovendien niet binden, nog daargelaten dat het regime inmiddels is gewijzigd.

X is vanaf 25 april 2016 houder van een Nissan NV200. De volgende dag verzoekt X om toepassing van het bijzondere (kwart)tarief voor kampeerauto’s. In september 2016 wordt dit met terugwerkende kracht toegewezen. In april 2019 wordt tijdens een controle vastgesteld dat de binnenruimte niet voldoet aan de voorwaarden. In geschil is de naheffingsaanslag over 10 juni 2018 tot en met 9 juni 2019, alsmede de verzuimboete van € 1383. X beroept zich op een uitlating van een derde, die zich baseerde op een mededeling van de Belastingdienst aan haar in 2012.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X zelf moet onderzoeken of de auto aan de eisen voldoet. Een uitlating van een derde kan de Belastingdienst bovendien niet binden, nog daargelaten dat het regime inmiddels is gewijzigd. De jurisprudentie waar X zich op beroept, dateert ook van vóór de betreffende wetswijziging. De beroepen van X zijn ongegrond. Ambtshalve wordt geconstateerd dat de redelijke termijn is overschreden, zodat de boete met 10% wordt gematigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23aa

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 24 maart

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen