Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Tsjechië in strijd met het EU-recht handelt door aan de herziening van de maatstaf van heffing bij een faillissement een termijnvoorwaarde te stellen.

ELVOSPOL s.r.o. levert goederen aan MPS Mont a.s. Mont wordt op 19 mei 2014 failliet verklaard. In verband met het faillissement van Mont herziet ELVOSPOL de maatstaf van heffing. Volgens de Tsjechische Belastingdienst is dat echter niet mogelijk omdat de niet-betaalde schuldvordering is ontstaan in het tijdvak van zes maanden voorafgaand aan de faillietverklaring van Mont. ELVOSPOL is het hier niet mee eens. De Tsjechische rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Tsjechië in strijd met het EU-recht handelt door aan de herziening van de maatstaf van heffing bij een faillissement een termijnvoorwaarde te stellen. De herziening is namelijk pas mogelijk wanneer de gedeeltelijk of geheel niet-betaalde schuldvordering niet is ontstaan in het tijdvak van zes maanden voorafgaand aan de faillietverklaring. Met deze voorwaarde kan namelijk niet worden uitgesloten dat de schuldvordering mogelijk uiteindelijk onherroepelijk oninbaar is.

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  488
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen