Uitvergroot

Rechtersrendement

Nieuws

Kabinet stuurt wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 naar Raad van State

VN Vandaag

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Patijn (GroenLinks-PvdA).

19 juni 2024 67

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat sprake is van een depotstorting.

19 juni 2024 69

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inbeslagname in 2017 eind 2016 nog niet voorzienbaar was. In 2016 kan dus geen afwaardering plaatsvinden. Afwaardering van de voorraden in 2017 is slechts toegestaan als aannemelijk wordt gemaakt wat de fiscale kostprijs is.

19 juni 2024 37

Een harde bovennorm voor de marginale druk is in het huidige stelsel met een veelheid aan inkomensafhankelijke regelingen niet goed mogelijk. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer in een reactie op de motie Grinwis(CU)/Omtzigt(NSC) (36418, nr. 85, V-N 2023/50.30).

19 juni 2024 44

De herstelwerkzaamheden voor box 3 gaan noodzakelijkerwijs ten koste van de modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in de Kamerbrief voortgang ICT Belastingdienst.

19 juni 2024 143

Rechtbank Den Haag handhaaft de box 3-heffing op de vorderingen van X. De vorderingen kwalificeren niet als banktegoeden. Ook toont X niet aan dat het werkelijke rendement lager is dan het forfaitair vastgestelde voordeel.

19 juni 2024 83

Nieuwsbrief
Gratis nieuwsbrief

Elke dag het actuele fiscale nieuws van TaxLive in uw mailbox en op vrijdag de special Hoge Raad.

Neem nu een gratis abonnement!
Laatste Nieuws

Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe coalitie werk gaat maken van rekeningrijden. Tijdens een debat herhaalden PVV, NSC en BBB dat zij niets zien in die maatregel. De VVD wilde zich er nog niet duidelijk voor of tegen uitspreken.

19 juni 2024 17

Title

Door het veel hogere aantal aangemelde gedupeerden van de toeslagenaffaire en de complexiteit van hun problemen lukt het niet altijd om ouders zo snel te helpen als het kabinet zou willen en worden beslistermijnen overschreden. In dat geval kan een ouder de overheid in gebreke stellen en een zogeheten ‘beroep niet tijdig beslissen’ indienen. Ouders die zo’n beroep instellen, moeten vervolgens met voorrang worden behandeld. Andere ouders kunnen zich daardoor gedwongen voelen ook naar de rechter te stappen om te voorkomen dat ze achter in de rij moeten aansluiten.

19 juni 2024 32

Title

Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Penisoenen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen. De sector moet zich volgens de minister blijven inspannen om de mijlpalen te halen.

19 juni 2024 23

Title

Opinie

Meest Gelezen
Nieuws

Rekeningrijden lijkt kansloos onder nieuwe coalitie

Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe coalitie werk gaat maken van rekeningrijden. Tijdens een debat herhaalden PVV, NSC en BBB dat zij niets zien in die maatregel. De VVD wilde zich er nog niet duidelijk voor of tegen uitspreken.

19 juni 2024 17
Nieuws

Wetsvoorstel Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen

Door het veel hogere aantal aangemelde gedupeerden van de toeslagenaffaire en de complexiteit van hun problemen lukt het niet altijd om ouders zo snel te helpen als het kabinet zou willen en worden beslistermijnen overschreden. In dat geval kan een ouder de overheid in gebreke stellen en een zogeheten ‘beroep niet tijdig beslissen’ indienen. Ouders die zo’n beroep instellen, moeten vervolgens met voorrang worden behandeld. Andere ouders kunnen zich daardoor gedwongen voelen ook naar de rechter te stappen om te voorkomen dat ze achter in de rij moeten aansluiten.

19 juni 2024 32
Nieuws

Transitie pensioenen voortvarend opgepakt

Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Penisoenen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen. De sector moet zich volgens de minister blijven inspannen om de mijlpalen te halen.

19 juni 2024 23
Agenda
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
Promotie mr. M.J. (Max) Velthoven: The general anti-abuse rule of article 6 of the EU Anti-Tax Avoidance Directive
1 juli 2024
Promotie drs. A.T.H. van der Linden: De verdeling van de marginale en gemiddelde inkomstenbelasting- en toeslagendruk
Promotie drs. A.T.H. van der Linden: De verdeling van de marginale en gemiddelde inkomstenbelasting- en toeslagendruk
21 juni 2024
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
Afscheidsrede prof. mr. G.T.K. Meussen: De menselijke maat in het belastingrecht
20 juni 2024
Interviews
Nieuws

‘De MFAS-gebruiker gaat de vruchten plukken van de innovaties bij Wolters Kluwer’

In oktober vorig jaar kwam het nieuws naar buiten: informatie- en softwareleverancier Wolters Kluwer Benelux neemt MFAS over, het gerenommeerde fiscale adviessysteem. Oprichters Henry Meijer en echtgenote Trudie Hoffman zeggen hun bedrijf te hebben verkocht met het oog op de continuïteit. “Een goede keuze om het bij ons onder te brengen”, zo stellen Wolters Kluwer-medewerkers Ilona Benjamins en Lieve Meyers. Volgens de twee informatiespecialisten moet de integratie van MFAS in het productportfolio van Wolters Kluwer nog dit jaar zijn afgerond en liggen er grootse plannen op de plank om de gebruiker van praktische content en software in de toekomst nog beter te bedienen.

3 mei 2024 1501
Nieuws

Werken op het snijvlak van fiscaliteit en gedragswetenschappen: 'een goede adviseur luistert ook naar wat er niet wordt gezegd’

Het advieswerk past goed bij Ilona van den Eijnde, omdat ze creatief is, graag puzzels oplost en een brede belangstelling heeft. "Je moet snappen wat er gebeurt als er een boot dwars komt te liggen in het Suezkanaal of als er een pandemie uitbreekt. Als adviseur krijg je te maken met zaken die niet specifiek met fiscaal recht te maken hebben."

9 april 2024 1240
Nieuws

Fiscalist en agrokenner Robin Nijhuis: ‘Agro-dossiers verdienen meer aandacht!’

Wat het mooie is aan mijn vak? Agro-fiscalist Robin Nijhuis aarzelt geen moment en wijst op het persoonlijke in zijn branche. “Je zit direct met de ondernemer aan tafel en niet met een of andere manager in een hoge kantoortoren. En je praat over veel geld en een groot vermogen waar fiscaal iets mee moet gebeuren, vooral bij een bedrijfsopvolging, bedrijfsverplaatsing of staking van de onderneming.” In een podcast gaat Nijhuis in gesprek met directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs Sylvester Schenk over de fiscale uitdagingen in de ‘agro business’. Niet alleen de grote (agrofiscale) dossiers komen langs maar ook zo iets exotisch als ‘vruchtwisseling’.

14 maart 2024 1206