Op 17 november 2023 is er aan de Tilburg University een symposium over het sociaal contract-denken vanuit fiscaal perspectief.’

Het programma luidt als volgt:
13.15u Prof. Hans Gribnau (TiU): Opening en inleiding op het thema
13.30u Carl Dijkstra (Haagse Hogeschool): Hume’s kritiek op het sociaal contract
14.10u Prof. Anne Van de Vijver (UAntwerpen): Kant’s sociaal contract en dubbele belasting
14.50u-15.20u Pauze
15.20u Sonja Dusarduijn (TiU): Capabilities, een verfijning van Rawls’ sociaal contract
16.00u Fred van Horzen (KPMG Meijburg & Co): Een Nietzschiaans perspectief
16.30u Paul de Haan (Tax Knowledge Building/TiU): Sociaal contract en Hannah Arendt. Enige overpeinzingen
16.45u Borrel

Aanmelden o.v.v. symposium sociaal contract, bij mevr. C. Toebosch: [email protected]
Graag aanmelden vòòr 4 november 2023. Er zijn geen kosten aan dit symposium verbonden, maar meldt u zich svp enkel aan als u ook echt wilt komen.

742