Mr. A.C.M. (An) Klaasse is advocaat bij Hertoghs advocaten. Zij is gespecialiseerd in fiscale boetezaken en fiscale strafzaken. Daarnaast houdt zij zich bezig met cassatieprocedures.