Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems is fiscaal advocaat bij Hertoghs advocaten. Zij is gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Na de afronding van haar studie fiscaal recht is zij werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Ook heeft zij als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda. Voorts publiceert zij in diverse vakbladen.

Columns & Opinies

Woonplaats gewobt: beleid in strijd met jurisprudentie

Woonplaatsonderzoeken worden door de Belastingdienst regelmatig uitgevoerd. Naar aanleiding van een wob-verzoek heeft het Ministerie van Financiën op 17 december 2018 informatie verstrekt over het beleid ten aanzien van het vaststellen van de fiscale woonplaats....In de praktijk blijkt dat de...

5 februari 2019 Angelique Perdaems
Wet DBA: van kopje koffie tot boete

De onduidelijkheid omtrent de wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) houdt de gemoederen al een ruime tijd bezig. Sinds 1 juli vindt handhaving van deze wet plaats bij kwaadwillendheid....Om daaraan invulling te geven heeft de Belastingdienst deze zomer het Toezichtsplan Arbeidsrelaties...

31 augustus 2018 Angelique Perdaems
Nieuw: prejudiciële vragen aan Belastingkamer Hoge Raad

Het belastingrecht heeft er een procesvorm bij. Sinds 1 januari 2016 kan de feitenrechter door middel van een prejudiciële vraag een rechtsvraag aan de belastingkamer van de Hoge Raad voorleggen....Deze mogelijkheid bestaat voor civiele zaken sinds 1 juli 2012. De procedure voor fiscale...

18 januari 2016 Angelique Perdaems
Niet nakomen informatieverplichting verschoonbaar?

De informatieverplichting van artikel 47 AWR reikt ver. Wat nu als iemand vanwege bijvoorbeeld dementie de gestelde vragen niet kan beantwoorden? Of de gevraagde informatie niet kan worden verstrekt omdat deze niet voorhanden is?

14 december 2015 Angelique Perdaems
Uitzondering inkeer in overgangsregeling BBBB: aanpassingen van meer redactionele en toelichtende aard; ammehoela

Is het u al opgevallen? De overgangsregeling voor de toepassing van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (hierna: BBBB) is sinds 1 januari 2014 niet meer van toepassing bij inkeer.

26 november 2014 Angelique Perdaems