Arjen Schep is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Ncnp-gemachtigden in WOZ-procedures: onderzoek alle dingen, behoud het goede?

Aan deze uitspraak van de apostel Paulus moest ik denken, toen ik de drie rapporten nog eens las die het afgelopen jaar zijn verschenen over proceskostenvergoedingen aan gemachtigden die werken op basis van no-cure-no-pay (ncnp) in WOZ-procedures.

10 januari 2022 Arjen Schep
Komt men over de hond, dan komt men ook wel over de staart?

Eind juni van dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om de hondenbelasting af te schaffen naar aanleiding van het burgerinitiatief 'Stop de Hondenbelasting'.

1 december 2021 Arjen Schep
Wiens belang beschermt de fiscale geheimhoudingsplicht eigenlijk?

De fiscale geheimhoudingsplicht die tot de basisprincipes van het belastingrecht behoort, is aan herijking toe. De fiscale geheimhouding stoelt op een tweetal gedachten: 1. de bescherming van de privacy van belastingplichtigen en 2. de vooronderstelling dat de bereidwilligheid om gegevens te...

11 maart 2020 Arjen Schep
CO2-heffing: #hoedan?

Onlangs verschenen de doorrekeningen van het CPB en het PBL van het ontwerp-klimaatakkoord. De planbureaus stellen vast dat met dit ontwerp de klimaatdoelstellingen van Rutte III niet zullen worden gehaald en veel plannen niet effectief zijn of zo vaag dat ze niet kunnen worden doorgerekend.

3 april 2019 Arjen Schep
Gratis parkeren voor Teslarijders

Veel gemeenten geven al langer uitvoering aan eigen klimaatbeleid. De milieuzones in verschillende steden zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Ook de inzet van het fiscale instrumentarium schuwen gemeenten niet.

1 mei 2018 Arjen Schep
Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om. Het gaat om de geloofwaardigheid van de belastingwetenschap. De enige remedie is absolute transparantie.

21 juni 2017 Arjen Schep
Waterbed of waterballet?

Arjen Schep pleit voor afschaffing van de vrijstelling van kolenbelasting voor kolencentrales.

21 september 2016 Arjen Schep
De toeristenbelasting moet op de schop!

Arjen Schep betoogt dat de toeristenbelasting achterhaald is door nieuwe ontwikkelingen zoals uberPOP en Airbnb.

29 juni 2016 Arjen Schep
Tijd voor een herbezinning op het verbod op lokale inkomenspolitiek!

Arjen Schep is van mening dat de gevolgen van het verbod op lokale inkomenspolitiek worden onderschat.

24 februari 2016 Arjen Schep
De doldrums

De intertropische convergentiezone (ITCZ) is de zone met stijgende luchtbewegingen in de buurt van de evenaar die ook wel de doldrums wordt genoemd. Dit gebied is bij zeezeilers berucht vanwege de lange periodes dat het er volkomen windstil kan zijn. Het schip van team ‘lokale belastingen' dobbert...

9 september 2015 Arjen Schep