Astrid van Dongen is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Niet alleen maar kommer en kwel

‘Never waste a good crisis.’ Die kennen we nu wel, hoor ik u zeggen. U hebt volkomen gelijk en toch ga ik het erover hebben. De coronacrisis is verschrikkelijk voor de getroffenen en hun dierbaren, voor de medewerkers in de gezondheidszorg, voor alle hardwerkende ondernemers en loontrekkenden die...

10 juni 2020 Astrid van Dongen
Digitalisering: vorm, uitdaging en oplossing

Als belastingadviseur koesterde ik als een van mijn vele principes dat de belastingheffing de business volgt (‘Tax Follows Business’), en niet andersom (‘Business Follows Tax’).

20 november 2019 Astrid van Dongen
Keep Calm and Bugger On

De overgangsregeling voor intracommunautaire transacties bestaat al ruim 25 jaar. Het is de Commissie een doorn in het oog.

17 april 2019 Astrid van Dongen
Verlaagde btw: weg ermee

Per 1 januari 2019 gaat, tenzij er iets heel spectaculairs gebeurt, het verlaagde btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Vanuit de wens van het kabinet om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie geen onlogisch voorstel.

17 oktober 2018 Astrid van Dongen
Wie het verleden kent, begrijpt het heden

Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....Er is ook een ander adagium: dat de geschiedenis zich herhaalt. Indien dit de overhand krijgt, gebeurt er niets of stemmen de...

28 maart 2018 Astrid van Dongen
Eindelijk: weg met de btw-landbouwregeling

Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds ingewikkelder. Deze trend is ironisch genoeg aanleiding om een ingewikkelde regeling voor eenvoudige lieden af te schaffen, maar blijft bijzondere situaties opleveren die om een Unierechtelijke oplossing vragen.

11 oktober 2017 Astrid van Dongen
Transfer pricing in de btw: geen probleem

Astrid van Dongen begrijpt niet veel van de VPB-adepten: waarom niet gewoon belasting betalen volgens de regels van de wet? Gelukkig ligt dat in de OB anders, vindt zij....Het leerstuk misbruik wordt steeds meer ontwikkeld en ingezet om de heffing van omzetbelasting in lijn met doel en strekking...

28 juni 2017 Astrid van Dongen