Bart Kosters is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Bart Kosters

Uitvergroot
VN Fast-Track Instrument: in volle vaart vooruit, verhulde stilstand of achteruitgang

Van 19-22 maart 2024 vond in New York City de 28e sessie plaats van het Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Een van de onderwerpen op de agenda betrof het “Fast-Track Instrument to Provide for the Streamlined Amendment of Bilateral Double Taxation Treaties” afgekort tot FTI.

10 april 2024 417
Uitvergroot
Versterking internationale samenwerking op belastinggebied in VN-verband

In V-N 2022/56.5 is aandacht besteed aan de VN-resolutie 77/244 over versterking van de internationale samenwerking op belastinggebied en de reactie daarop van het Nederlandse kabinet. Op 8 augustus 2023 hebben de Verenigde Naties als vervolg op die resolutie een advance unedited versiongepubliceerd. In dit VN-document wordt allereerst gedefinieerd wat moet worden verstaan onder inclusive and effective international tax cooperation. 

30 augustus 2023 509
Uitvergroot
A tale of two treaties

Op 19 april 2015 sloot Nederland een belastingverdrag met Malawi en ongeveer drie maanden later, op 22 juli 2015 werd het belastingverdrag met Kenia ondertekend. Beide belastingverdragen vertonen aanzienlijke overeenkomsten. 

9 november 2022 21
Uitvergroot
Nieuwe uitdagingen bij onderhandelingen met ontwikkelingslanden

In Vakstudie Nieuws hebben we het jongste overzicht opgenomen van lopende en geplande onderhandelingen van belastingverdragen. 

25 mei 2022 72
Uitvergroot
Impact van Pijler 2 op aantrekken buitenlandse investeringen door ontwikkelingslanden

Een van de follow-up-acties van het BEPS-project van de OESO/G20 betreft de fiscale uitdagingen van de digitalisering van de economie. We zijn inmiddels aanbeland bij het eindspel met voorstellen voor een tweepijleroplossing. In deze column wil ik ingaan op Pijler 2.

6 oktober 2021 97
Uitvergroot
Dubbele belasting en Covid-19

Momenteel komen veel landen met maatregelen op belastinggebied om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De tot op heden gepresenteerde maatregelen zien vooral op de nationale belastingstelsels van die landen.

27 mei 2020 60
Uitvergroot
Dienstverleningsvergoedingen onder het nieuwe Nederlandse verdragsbeleid

De Nederlandse overheid heeft de goede gewoonte om sinds 1987 het parlement en de fiscale praktijk periodiek te informeren over het beleid met betrekking tot belastingverdragen, laatstelijk in 2011.

3 juli 2019 46
Uitvergroot
Nederland en het multilaterale instrument (MLI)

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor implementatie van het multilaterale instrument (MLI) ter goedkeuring bij de Staten-Generaal.

10 oktober 2018 75
Uitvergroot
Het MLI en dan?

Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale belastingverdragen. Maar dan moet een bestaand bilateraal verdrag onder de reikwijdte van het MLI zijn gebracht door de beide verdragspartijen bij een bilateraal belastingverdrag en beide landen met betrekking tot een bepaald onderwerp dezelfde keuzes hebben gemaakt.

11 april 2018 68
Uitvergroot
Waar gaat dat heen na het MLI?

Bart Kosters vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de stortvloed aan documenten van het BEPS-project.

12 april 2017 16