Bart Kosters is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

A tale of two treaties

Op 19 april 2015 sloot Nederland een belastingverdrag met Malawi en ongeveer drie maanden later, op 22 juli 2015 werd het belastingverdrag met Kenia ondertekend. Beide belastingverdragen vertonen aanzienlijke overeenkomsten. 

9 november 2022 Bart Kosters
Nieuwe uitdagingen bij onderhandelingen met ontwikkelingslanden

In Vakstudie Nieuws hebben we het jongste overzicht opgenomen van lopende en geplande onderhandelingen van belastingverdragen. 

25 mei 2022 Bart Kosters
Impact van Pijler 2 op aantrekken buitenlandse investeringen door ontwikkelingslanden

Een van de follow-up-acties van het BEPS-project van de OESO/G20 betreft de fiscale uitdagingen van de digitalisering van de economie. We zijn inmiddels aanbeland bij het eindspel met voorstellen voor een tweepijleroplossing. In deze column wil ik ingaan op Pijler 2.

6 oktober 2021 Bart Kosters
Dubbele belasting en Covid-19

Momenteel komen veel landen met maatregelen op belastinggebied om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De tot op heden gepresenteerde maatregelen zien vooral op de nationale belastingstelsels van die landen.

27 mei 2020 Bart Kosters
Dienstverleningsvergoedingen onder het nieuwe Nederlandse verdragsbeleid

De Nederlandse overheid heeft de goede gewoonte om sinds 1987 het parlement en de fiscale praktijk periodiek te informeren over het beleid met betrekking tot belastingverdragen, laatstelijk in 2011.

3 juli 2019 Bart Kosters
Nederland en het multilaterale instrument (MLI)

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor implementatie van het multilaterale instrument (MLI) ter goedkeuring bij de Staten-Generaal.

10 oktober 2018 Bart Kosters
Het MLI en dan?

Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale belastingverdragen. Maar dan moet een bestaand bilateraal verdrag onder de reikwijdte van het MLI zijn gebracht door de beide verdragspartijen bij...

11 april 2018 Bart Kosters
Waar gaat dat heen na het MLI?

Bart Kosters vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de stortvloed aan documenten van het BEPS-project.

12 april 2017 Bart Kosters
Particuliere pensioenuitkeringen en belastingverdragen

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland werd op 12 april 2012 in Berlijn ondertekend. Terwijl Duitsland het verdrag reeds heeft geratificeerd, is de ratificatie door Nederland bijna drie jaar na ondertekening nog niet afgerond. Vooral de goedkeuring door de Tweede Kamer heeft...

11 februari 2015 Bart Kosters
BEPS: is failure an option?

De maand september is doorgaans voor fiscalisten een interessante maand, omdat het belastingplan voor het volgende jaar en enkele andere fiscale wetsvoorstellen het levenslicht zien. September 2014 is ook interessant voor fiscalisten die zich met internationaal belastingrecht bezig houden.

17 september 2014 Bart Kosters