Bart van Walderveen is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Bart van Walderveen

Uitvergroot
Gezocht: Staatssecretaris van Financiën m/v

Wetgeving tot stand brengen is een ding, een goede uitvoering is een andere en een veel lastigere taak. Dat is de toets aan de praktijk.

17 april 2024 620
Uitvergroot
Klem!

Art. 3:227 BW bepaalt dat schuldeisers onderling een gelijk recht hebben om uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.

14 juni 2023 50
Uitvergroot
Het H-woord

Als fiscalisten mogen we ons gelukkig prijzen dat we een Staatssecretaris van Financiën hebben die gepokt en gemazeld is in het fiscale recht. Dat is in het recente verleden wel anders geweest. Maar de uitdagingen waarvoor hij zich geplaatst weet, zijn niet gering. Ik noem slechts de Toeslagenaffaire en de hoogstnoodzakelijke reparatie van box 3. Werk genoeg.

22 juni 2022 19
Uitvergroot
Immateriële schadevergoeding: tijd voor codificatie en inperking!

De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak de vergoeding van immateriële schade (imsv) ontwikkeld, gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel dat inherent is aan art. 6 EVRM. Sinds het eerste arrest hebben vele belastingplichtigen en hun adviseurs met succes een beroep gedaan op dit leerstuk.

27 oktober 2021 33
Uitvergroot
Innovatie in de rechtspraktijk

De coronatijd met zijn beperkingen geeft ook nieuwe mogelijkheden. Ik heb die tijd benut om een leesachterstand in te halen. Zo vond ik op de punt van mijn bureau de uitgave "Innovatie in de rechtspraak: naar een meer maatschappelijk effectieve rechtspleging", jaargang 2019, aflevering 1, een uitgave van de Raad voor de rechtspraak.

16 december 2020 8
Uitvergroot
Spaartaks; a never ending story

Eind december is een bescheiden publicitaire ophef in de dagbladen ontstaan over een uitspraak van Hof Den Haag inzake de strijd met het EU-recht van de spaartaks voor het jaar 2015.

8 januari 2020 16
Uitvergroot
Belastingvereenvoudiging tussen droom en daad

Willem Elsschot schreef in zijn gedicht ‘Het Huwelijk’ de volgende woorden: "want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren."

10 juli 2019 8
Uitvergroot
Ons land

Hebt u dat ook wel eens? Een moment van verwondering en reflectie?

3 oktober 2018 4
Uitvergroot
Betrouwbare overheid

Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale instrument te lichtvaardig wordt ingezet om wenselijke beloningsverhoudingen in de Nederlandse economie te realiseren. Zeker nu de staatssecretaris moet erkennen dat bij de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen slechts enkele tientallen werkgevers/inhoudingsplichtigen zijn betrokken.

4 oktober 2017 6
Uitvergroot
Wie het weet mag het zeggen

Bart van Walderveen is verbaasd dat zo weinig belastingplichtigen in de rechtszaal zijn te vinden.

29 maart 2017 31