Dr. B.M. van der Sar (Bram) is als fiscalist formeel recht verbonden aan de Belastingdienst/Grote Ondernemingen. In 2021 promoveerde hij aan de universiteit Leiden met zijn dissertatie 'Fiscale geheimhoudingsplicht: art. 67 AWR ontrafeld (Fiscale Monografieën nr. 168).

In zijn publicaties richt hij zich veelal op de strikte fiscale geheimhoudingsbepalingen, het proportioneel, rechtmatig gebruik van fiscale gegevens voor niet-fiscale doeleinden en het recht op inzage voor betrokkenen. Columns schrijft hij op persoonlijke titel.

Artikelen van Bram van der Sar

Columns
Minder, minder, minder

De titel heeft niets te maken met de minder fraaie uitlatingen van Kamerlid Wilders. Waar gaat deze column dan wél over? Minder inzagerechten! Want minder inzagerechten betekent méér en betere rechtsbescherming. Hoe dat komt en waarom Wilders toch van pas komt, leg ik u uit.

5 juli 2024 1752