Ciska Wisman is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Daarnaast is zij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Columns & Opinies

Over motief en doel

De vraag wanneer belastingplichtigen of de wetgever ‘misbruik maken van het (Unie)recht’, blijft actueel.

14 september 2022 Ciska Wisman
Unravel ‘Unshell’: impact op de deelnemingsvrijstelling?

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel ‘tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden, COM(2021)565. Dit staat bekend als ‘Unshell’ of ‘ATAD 3’. Mogelijk zet Unshell toepassing van de deelnemingsvrijstelling onder...

23 februari 2022 Ciska Wisman
Consultatie art. 8ba Wet VPB 1969: internationale mismatches en ‘de bedoeling’

Het ‘Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’ wordt naar verwachting op korte termijn bekendgemaakt. Het streven is om het voorstel in de ‘zomer 2021’ in te dienen, zo blijkt uit de tabel bij de brief van 25 juni 2021 van de Staatssecretaris van Financiën.

15 september 2021 Ciska Wisman
Bedoeld of onbedoeld: verrassende wending EU-uitleg 'belastingontwijking'

Bijna twee jaar na de Danish Beneficial Owner-zaken hanteert het Hof van Justitie EU ineens een definitie van 'misbruik' die doet terugdenken aan de tijd van vóór het Cadbury Schweppes-arrest. Wordt het uitdijende EU-antimisbruikleerstuk hier, bedoeld of onbedoeld, begrensd?

10 februari 2021 Ciska Wisman
EU vs. Lidstaten?

Op 8 mei 2020 publiceerde het Hof van Justitie EU een uniek persbericht (nr. 58/20), waarin het zich kort maar krachtig uitspreekt over zijn bevoegdheden. Te lezen is dat het Hof ‘‘als enige de bevoegdheid [heeft] om vast te stellen dat een handeling van een instelling van de Unie in strijd is met...

8 juli 2020 Ciska Wisman
Het GloBE-voorstel van de OESO: enkel een wereldwijd minimum winstbelastingtarief?

‘De voorstellen “may affect the sovereignty of jurisdictions”’, aldus een voetnoot op de laatste pagina van de laatste bijlage. Het betreft het consultatiedocument van 8 november 2019 van het G20/OECD Inclusive Framework on BEPS inzake Pillar Two.

6 december 2019 Ciska Wisman
'The integrity of the tax system': van 'beneficial ownership' tot consultatie liquidatieverliesregeling

Het G20/OECD BEPS Action Plan werd kracht bijgezet met (OECD, C-MIN(2013)7): ‘What is at stake is the integrity of the corporate income tax.’

8 mei 2019 Ciska Wisman
Verliezen: ‘Beggar-Thy-Neighbour’?

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs twee interessante uitspraken gedaan over de (on)verenigbaarheid van nationale verliesverrekeningsregels met het Unierecht.

15 augustus 2018 Ciska Wisman
‘Deferred recovery’ en ‘deferred taxation’: rekening houden met latere waardeverminderingen?

De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en ‘deferred recovery' – zien er op het eerste gezicht verschillend uit, maar zijn materieel toch ook erg vergelijkbaar. Het zal interessant zijn om te zien wat het Hof van Justitie EU hierover oordeelt.

24 januari 2018 Ciska Wisman
‘Positive, nil or negative’?

De OESO publiceerde onlangs de ‘‘Public Discussion Draft BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments''. Wat er ook van de winstallocatiediscussie gaat komen, met dit OESO-document lijkt het laatste woord hierover voorlopig nog niet gezegd.

6 september 2017 Ciska Wisman