Ciska Wisman is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Daarnaast is zij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Artikelen van Ciska Wisman

Uitvergroot
Wet minimumbelasting 2024: over interpretatie en de rol van Unierechtelijke beginselen

Met de Wet minimumbelasting 2024 (Wet MB 24) implementeert Nederland de Pijler 2-richtlijn ((EU) 2022/2523). Daarmee is in haast duizelingwekkende vaart de common approach, ontworpen door een internationale organisatie, na een globaal politiek akkoord, vertaald naar secundair Unie‑ recht en vervolgens zelfs verworden tot nationale wetgeving.

31 januari 2024 799
Uitvergroot
Over 'liquiditeitsproblemen': einde exitheffing ATAD?

In de recente zaak-Gallaher lijkt het Hof van Justitie EU en passant de kern van de exitheffingenjurisprudentie te duiden en geeft daarbij, zo lijkt het, een nadere richting aan het proportionaliteitsvereiste. 

3 mei 2023 156
Uitvergroot
Over motief en doel

De vraag wanneer belastingplichtigen of de wetgever ‘misbruik maken van het (Unie)recht’, blijft actueel.

14 september 2022 61
Uitvergroot
Unravel ‘Unshell’: impact op de deelnemingsvrijstelling?

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel ‘tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden, COM(2021)565. Dit staat bekend als ‘Unshell’ of ‘ATAD 3’. Mogelijk zet Unshell toepassing van de deelnemingsvrijstelling onder druk. Veel is echter nog onzeker.

23 februari 2022 150
Uitvergroot
Consultatie art. 8ba Wet VPB 1969: internationale mismatches en ‘de bedoeling’

Het ‘Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’ wordt naar verwachting op korte termijn bekendgemaakt. Het streven is om het voorstel in de ‘zomer 2021’ in te dienen, zo blijkt uit de tabel bij de brief van 25 juni 2021 van de Staatssecretaris van Financiën.

15 september 2021 67
Uitvergroot
Bedoeld of onbedoeld: verrassende wending EU-uitleg ‘belastingontwijking’

Bijna twee jaar na de Danish Beneficial Owner-zaken hanteert het Hof van Justitie EU ineens een definitie van 'misbruik' die doet terugdenken aan de tijd van vóór het Cadbury Schweppes-arrest. Wordt het uitdijende EU-antimisbruikleerstuk hier, bedoeld of onbedoeld, begrensd?

10 februari 2021 142
Uitvergroot
EU vs. Lidstaten?

Op 8 mei 2020 publiceerde het Hof van Justitie EU een uniek persbericht (nr. 58/20), waarin het zich kort maar krachtig uitspreekt over zijn bevoegdheden. Te lezen is dat het Hof ‘‘als enige de bevoegdheid [heeft] om vast te stellen dat een handeling van een instelling van de Unie in strijd is met het Unierecht’’ en dat ‘‘een prejudicieel arrest van het Hof bindend is voor de nationale rechter’’. Daarbij geldt dat lidstaten verplicht zijn om ‘‘de volle werking van het Unierecht te waarborgen’’.

8 juli 2020 37
Uitvergroot
Het GloBE-voorstel van de OESO: enkel een wereldwijd minimum winstbelastingtarief?

‘De voorstellen “may affect the sovereignty of jurisdictions”’, aldus een voetnoot op de laatste pagina van de laatste bijlage. Het betreft het consultatiedocument van 8 november 2019 van het G20/OECD Inclusive Framework on BEPS inzake Pillar Two.

6 december 2019 50
Uitvergroot
'The integrity of the tax system': van 'beneficial ownership' tot consultatie liquidatieverliesregeling

Het G20/OECD BEPS Action Plan werd kracht bijgezet met (OECD, C-MIN(2013)7): ‘What is at stake is the integrity of the corporate income tax.’

8 mei 2019 22
Uitvergroot
Verliezen: ‘Beggar-Thy-Neighbour’?

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs twee interessante uitspraken gedaan over de (on)verenigbaarheid van nationale verliesverrekeningsregels met het Unierecht.

15 augustus 2018 15