Mr. drs. D.J.J. (Djoeke) Altena is public affairs expert en schrijft wekelijks de rubriek Parlementair in Weekblad fiscaal recht.

Artikelen van Djoeke Altena

Columns
Internationale minimumbelastingen

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer zowel over de internationale fiscaliteit als over het extra belasten van ‘extreem rijke particulieren’. In beide debatten stonden verdergaande internationale afspraken over internationale minimumbelastingen centraal.

9 april 2024 166
Columns
(On)verantwoord begrotingsbeleid

Afgelopen week organiseerde de vaste Kamercommissie Financiën in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid. Daarbij hadden de Kamerleden zes economen vanuit verschillende financiële instituten uitgenodigd.

3 april 2024 95
Columns
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst sinds de verkiezingen over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen. Daarbij werd duidelijk dat de nieuwe woordvoerders in de Kamer worstelen met dit ingewikkelde dossier.

26 maart 2024 360
Columns
Vestigingsklimaat van Nederland

Afgelopen week besteedde de Tweede Kamer in maar liefst drie debatten uitgebreid aandacht aan het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. De aanleiding voor deze politieke aandacht was een drietal recente nieuwsberichten over het mogelijke vertrek van (delen van) bedrijven uit Nederland.

19 maart 2024 280
Columns
Afbouwpad fossiele subsidies

Op 6 april 2024 willen klimaatactivisten opnieuw de A12 in Den Haag blokkeren om te protesteren tegen ‘fossiele subsidies’. Daarmee willen ze twee signalen afgeven richting de politiek. Allereerst dat het demissionaire kabinet meer moet doen om de fiscale en financiële voordelen voor fossiele bedrijven zo snel mogelijk af te schaffen.

12 maart 2024 137
Columns
Blind voor mens en recht

Op 26 februari 2024 presenteerde de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening haar rapport ‘Blind voor mens en recht’. Dit rapport is het resultaat van twee jaar onderzoek naar ‘waarom’ het toeslagenschandaal heeft kunnen gebeuren.

5 maart 2024 218
Columns
Bouwstenen beter belastingstelsel

Op 12 februari 2024 stuurde staatssecretaris Van Rij het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief, bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ naar de Eerste en Tweede Kamer. Dit omvangrijke rapport beschrijft de belangrijkste knelpunten en uitdagingen ten aanzien van het belastingstelsel én stelt verschillende oplossingsrichtingen voor.

29 februari 2024 686
Columns
Eerste Commissiedebat Belastingdienst

Afgelopen week debatteerde de vaste Kamercommissie Financiën in de Tweede Kamer voor het eerst sinds de verkiezingen met staatssecretaris Van Rij over de Belastingdienst en fiscale onderwerpen.

21 februari 2024 12
Columns
Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Afgelopen week debatteerde de Eerste Kamer plenair met demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) over de afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers. In de media was er voorafgaand aan het debat veel aandacht voor het gebrek aan politieke steun in de Eerste Kamer om deze regeling af te schaffen.

14 februari 2024 123
Columns
Rechten van belastingbetalers

Afgelopen week nam de vaste Kamercommissie Financiën in de Tweede Kamer een handvest voor de rechten van belastingbetalers en een petitie met de oproep “werk te maken van de rechtsbescherming van belastingbetalers en toeslaggerechtigden” in ontvangst.

7 februari 2024 4