Prof.dr.mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Artikelen van Edwin Heithuis

Columns
De nieuwe giftenaftrek: Schenk u rijk!

Hij is terug van weggeweest, de ‘schenk u rijk’-constructie! Wat is de situatie: In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld de giftenaftrek in de VPB af te schaffen en geen (verkapt) dividend in aanmerking te nemen in box 2 in de IB ter zake van giften door de BV. Thans is een gift in de VPB voor maximaal € 100.000 aftrekbaar en wordt tot dat bedrag geen verkapt dividend in box 2 in aanmerking genomen. Uit de memorie van toelichting volgt dat deze maatregel wordt voorgesteld als tegenhanger voor de aftopping van de periodieke-giftenaftrek in de IB per 1 januari 2023 tot maximaal € 250.000 per huishouden.

18 oktober 2023 9162
Uitvergroot
Voorstellen box 3: een goede eerste stapPla

Op vrijdag 8 september 2023 heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn voorstellen voor een nieuwe box 3 per 1 januari 2027 wereldkundig gemaakt.

20 september 2023 5576
Uitvergroot
We moeten het weer even hebben over de vergoedingsrechten tussen echtgenoten

Met genoegen las ik in de recente brief van de Staatssecretaris van Financiën van 26 april 2023 dat hij voornemens is om onderlinge vorderingen en schulden tussen echtgenoten in box 3 te defiscaliseren.

17 mei 2023 251
Uitvergroot
Middelingsregeling moet blijven!

Prinsjesdag 2022 is weer geweest en traditiegetrouw zijn de belastingplannen na de Troonrede gepubliceerd op de internetsite van het Ministerie van Financiën. Veel was vooraf al bekendgemaakt, maar toch was ik beducht voor de ‘verborgen lettertjes’. 

28 september 2022 39
Uitvergroot
Waar is de BOR gebleven?

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2022 bekendgemaakt hoe het de financiële gaten zal dichten die de extra defensie-uitgaven, de koppeling van de AOW aan het wettelijk minimumloon, het Kerstarrest van de Hoge Raad over box 3 etc. hebben geslagen in de Rijksbegroting. Aangezien de aardgasbaten structureel zullen afnemen naar uiteindelijk nihil, moest die dekking wel uit belastingverhogingen komen.

1 juni 2022 22
Columns
Een arrest met grote financiële gevolgen

Op 25 maart jl. heeft de Hoge Raad misschien wel het belangrijkste arrest van dit jaar in de loonbelasting gewezen. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat ook letselschadevergoedingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of uit een andere rechtspositionele regeling, zoals bijvoorbeeld een CAO, niet kwalificeren als loon.

7 april 2022 281
Columns
Altijd weer die vermaledijde belastingrente…

Box 3 en het Kerstarrest van de Hoge Raad gaat ons de komende jaren nog wel even bezighouden. De eerste stap is nu hoe het werkelijke rendement en de compensatie voor de voorbije jaren moet worden berekend. De staatssecretaris heeft toegezegd hiermee op 1 april a.s. te komen, gelijktijdig met de Voorjaarsnota; hopelijk is dit geen (slechte) 1 april-grap. Maar omdat fiscale processen niet stilstaan, rijzen er inmiddels nieuwe vragen over hoe om te gaan met de voorlopige aanslagen IB/PVV 2022 en met de aangiften over 2021 en eerdere jaren. En dan vooral de effecten op de belastingrente.

24 maart 2022 100
Columns
Begrijpt ú het nog?

De jubelton – u weet wel, die verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning in de schenkbelasting van thans € 106.671 – gaat verdwijnen. Zou dit eerst pas per 1 januari 2024 het geval zijn, onder druk van de Tweede Kamer zal dit al per 1 januari 2023 geschieden. Waarbij ikzelf overigens enige mate van terugwerkende kracht, bijvoorbeeld naar Prinsjesdag 2022, niet uitsluit; een amendement van die strekking is natuurlijk snel geschreven.

22 maart 2022 18
Columns
Shell heeft groot gelijk!

Shell heeft op maandag 15 november jl. aangekondigd Den Haag te zullen verruilen voor Londen. Na Unilever is dit het tweede icoon van het Nederlandse bedrijfsleven dat Nederland verlaat. Eerder ging trouwens ook Relx (het vroegere Elsevier) Unilever en Shell vooruit naar het Verenigd Koninkrijk. Minister-president Rutte zou dit de verBelgischering van Nederland noemen.

17 november 2021 158
Uitvergroot
En toen waren er nog maar vier …

De persoonsgebonden aftrek in de inkomstenbelasting doet sterk denken aan het bekende verhaal van de tien kleine biggetjes, al begonnen we in 2001 niet met tien maar met acht persoonsgebonden aftrekposten.

17 november 2021 58