Eric Poelmann is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Eric Poelmann

Uitvergroot
Constitutioneel hof of prejudiciële vragen?

Onlangs kaartten enige werkgevers aan dat het tijd wordt om in het curriculum van fiscale opleidingen iets meer ruimte voor rechtsvinding, -beginselen en ethiek in te ruimen. Dit is terecht. De vraag is wel wiens ethiek? Alleszeggend is nog steeds de discussiebijdrage van 10 december 2010 van Zwemmer bij het Preadvies ‘Belastingheffing en Ethiek’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap. Ik laat de kwestie hoe het is gekomen dat de afgelopen decennia juist die aspecten van sommige curricula zijn verschrompeld, nu rusten.

7 februari 2024 212
Uitvergroot
Geen revoluties in het fiscale procesrecht alstublieft

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft op 3 juli 2023 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand. De brochure 'Probleem- en oorzakenanalyse procedeergedrag overheid' is als bijlage bijgevoegd. Ook de Belastingdienst/Particulieren is bekeken. De brochure is een samenraapsel van enkele juiste en verder algemene tendentieuze en onjuiste constateringen.

16 augustus 2023 1588
Uitvergroot
Grondwet via achterdeur materieel wijzigen?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State herhaalt in een recente zaak dat toetsing van een wet in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel niet mogelijk is, tenzij sprake is van niet verdisconteerde bijzondere omstandigheden.

12 april 2023 82
Uitvergroot
Twee maandsalarissen als proportionele verzuimboete

Zonder indiening van een te late aangifte geen verzuimboete en bij herhaaldelijk te laat indienen van aangiften is een hogere verzuimboete niet onbegrijpelijk. 

14 december 2022 65
Uitvergroot
Zolang er nog gletsjers zijn: skileraar? Nee

Op het moment dat een oorlog in Europa is gestart, heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Belastingdienst heeft de rechten van burgers op de meest fundamentele wijze geschonden. 

23 maart 2022 14
Uitvergroot
De menselijke maat: eerste fiscale gerechtelijke uitspraken

Anno 2021 ziet het begrip 'menselijke maat' op maatvoering in wetgeving en in het werk van uitvoeringsorganisaties. Inmiddels is enige fiscale rechtspraak gepubliceerd, waarin de menselijke maat is aangehaald. Ofschoon beperkt in aantal, geeft dit inzicht hoe rechters en inspecteurs hiermee omgaan.

12 mei 2021 105
Uitvergroot
Ik heb altijd gelijk

Waarover zou je momenteel een opinie moeten schrijven? Over belastingplichtigen die art. 47 AWR zien als een keuze?

11 november 2020 22
Uitvergroot
Met een traan in het oog: Hut ab!

Staatssecretaris Van Huffelen heeft vrijdag 13 maart 2020 namens het kabinet het eindadvies van de Commissie Donner omarmd. Direct is een ruimhartigere reparatie en compensatie aangekondigd door het advies in tijd en gedupeerden te verbreden.

1 april 2020 8
Uitvergroot
Fiscaal zwakkeren

Wim de Bie fulmineerde namens het Simplisties Verbond ooit dat de mate van beschaving van een maatschappij kon worden afgeleid van de omgang met geestelijk gehandicapten. In deze korte bijdrage ga ik in op één aspect dat van belang is voor fiscaal zwakkeren: rechtsbescherming.

6 november 2019 22
Uitvergroot
Algemene beginselen in tijden van AI

De werkstromen van de Belastingdienst zijn de laatste decennia fors toegenomen. Daarbij hindert de uitstroom van personeel de Belastingdienst in de uitvoering van haar taken (V-N 2019/11.4).

10 april 2019 23