Eric van Uunen heeft meer dan 35 jaar ervaring als fiscalist in het mkb. Hij is sinds 2002 vennoot in de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk en is docent voor opleidingen van o.a. RB, SRA, NBA, NOAB, Kubus en Avans+.
Ook heeft hij een aantal publicaties op zijn naam staan, alle gericht op de fiscale adviespraktijk.

Columns & Opinies

Box 3: VvE-reserve is sparen en geen beleggen

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Al eerder had de Hoge Raad (HR 13 augustus 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7268) uitgemaakt dat een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars dient te worden aangemerkt als een vermogensrecht dat bij het bepalen van de rendementsgrondslag van box 3...

23 januari 2023 Eric van Uunen
Is een notaris een bank- of een beleggingsinstelling?

Het gebeurt maar zelden dat mijn collega’s en ik onderling een andere kijk op een fiscale kwestie hebben. Maar in geval van de fiscale box 3-etikettering van een derdenrekening van een notaris is dat wel zo.

16 december 2022 Eric van Uunen
Fiscaal helemaal doorgeslagen: huwen is huilen in box 3?

Box 3 houdt ons bezig. Bij welhaast elk Haags document dat je op dit moment hierover leest, frons je je wenkbrauwen. Deze keer bij een opmerkelijk standpunt van onze staatssecretaris van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag aan de Eerste Kamer inzake de Overbruggingswet box 3.

6 december 2022 Eric van Uunen
Hoe bizar box 3 kan uitpakken …

Het kabinet kiest in de Overbruggingswet box 3 voor de periode 2023-2025 voor de spaarvariant als rekentechniek om de box 3-heffing te bepalen. Dit, in navolging op de Wet rechtsherstel box 3 (de codificatie van het Besluit rechtsherstel box 3 van 28 juni 2022) voor de periode 2017-2022. Een...

29 november 2022 Eric van Uunen
Van Rij heeft kennelijk vuurvaste vingers

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 het wetsvoorstel ‘Wet rechtsherstel box 3’ voor de periode 2017-2022 gepubliceerd. In wezen bevat dit wetsvoorstel dezelfde regels als het ‘Besluit rechtsherstel box 3’ van 28 juni 2022. Dat geldt in grote lijnen ook voor het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box...

3 oktober 2022 Eric van Uunen
Kabinet pleegt plofkraak op pinautomaat die dga heet

Koopkrachtcrisis, asielcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, klimaatcrisis, Nederland kent problemen. Problemen die opgelost moeten worden. Maar die oplossingen kosten geld en iemand moet dat gelag betalen. Uit het Belastingplan 2023 blijkt dat de dga daarbij als grote pinautomaat voor...

20 september 2022 Eric van Uunen
Uiteindelijk komt alles goed, zei de Belastingdienst. Dus niet?

Afgelopen woensdag meldde de Belastingdienst dat de eerste fase van het rechtsherstel box 3 is afgerond. Mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 -2020 kregen een brief en bij een geldteruggave ook een beschikking. Maar wat nu concreet te doen als...

19 augustus 2022 Eric van Uunen
Laat alle tbs’ers in 2025 vrij!

Stel je voor, je gaat met de Tardis terug naar 2001. Voor de millennials en/of cultuurbarbaren: de Tardis is de teletijdmachine in de vorm van een authentieke Engelse telefooncel van dr. Who, een held uit mijn jeugd. Waarom terug naar 2001? In dat jaar is de huidige Wet IB 2001 ingevoerd.

8 augustus 2022 Eric van Uunen
Rechtsherstel in box 3: 'Verdeel en heers'

In het beleidsbesluit 'Inkomstenbelasting. Besluit rechtsherstel box 3' heeft staatssecretaris Van Rij het beleid van het kabinet verwoord over het rechtsherstel in box 3. Hij noemt vier stappen, maar vergeet een vijfde.

18 juli 2022 Eric van Uunen
FOR 'afschaffen' is een fantastisch voorstel…

Al in de Voorjaarsnota 2022 van 20 mei 2022 gaf staatssecretaris Van Rij aan dat het kabinet van plan is om de fiscale oudedagsreserve (FOR) af te schaffen.

28 juni 2022 Eric van Uunen