Glenn Snoeks is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Belastingontwijking met fiscale eenheid VPB

De huidige VPB-tariefstructuur nodigt uit om een winst van meer dan € 395.000 te spreiden over meerdere bv’s om bij elke bv gebruik te maken van het lage VPB-tarief van 15% in plaats van het hoge tarief van 25,8%. Dat kan een belastingvoordeel opleveren van € 42.660 bij elke € 395.000 aan winst.

30 maart 2022 Glenn Snoeks
Beleggingsvastgoed en herinvesteringsreserve: onzekere toekomst

Per 1 januari 2007 werd de afschrijvingsbeperking op bedrijfs- en beleggingsvastgoed ingevoerd. De Staatssecretaris van Financiën constateerde namelijk dat zeer langdurig belastinguitstel kon worden genoten door een combinatie van hoge afschrijvingslasten en het vormen van een...

29 september 2021 Glenn Snoeks
Transfer pricing voor nationale (vastgoed)ondernemingen

Transfer pricing (TP) binnen onze landsgrenzen wordt steeds belangrijker. Met een juiste TP-strategie kan het nationale bedrijfsleven gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling of andere vrijstellingen, het 9%-innovatieboxtarief, het 15%-opstaptarief en/of het reguliere VPB-tarief van 25%. Ik neem...

17 maart 2021 Glenn Snoeks
Vastgoedfenomeen in de spotlights

Eens in de zoveel tijd staat de regeling voor onroerendezaakrechtspersonen in de overdrachtsbelasting in de spotlights. Gezien twee lopende cassatieprocedures is het in 2020 en 2021 wéér showtime.

12 augustus 2020 Glenn Snoeks
MVO met een ESCO

Nederland verkeert in een stikstofcrisis. Van de totale stikstof die in Nederland neerdaalt (stikstofdepositie), wordt het grootste deel veroorzaakt door de landbouw (46%) en door het buitenland (32%). Het wegverkeer en de huishoudens nemen elk 6% voor hun rekening.

1 januari 2020 Glenn Snoeks
Niets is wat het lijkt, als je goed kijkt

Op 17 januari 2013 organiseerde de Belastingdienst het symposium ‘25 jaar constructiebestrijding’. De diverse inleiders bespraken het thema vanuit de politiek, Belastingdienst, rechterlijke macht, belastingadvieswereld en wetenschap.

22 mei 2019 Glenn Snoeks