Mr. Hans de Vries FB is Tax Director, Taxperience NV.

Columns & Opinies

Power to the employee

Werknemers krijgen in Nederland meer invloed, bijvoorbeeld door de Wet werken waar je wilt die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen. Als deze wet ook door de Eerste Kamer komt, krijgt de werknemer meer invloed op de plaats waar de arbeid wordt verricht.

21 september 2022 Hans de Vries
Voorkomen is beter dan genezen

Op 28 december 2021 is geruisloos een aantal fiscale uitvoeringsregelingen gewijzigd. Veel van die wijzigingen betreffen aangepaste verwijzingen naar wetsartikelen die een ander nummer hebben gekregen of indexaties van forfaitaire bedragen. Voor de meeste van de wijzigingen geldt daarom dat die...

12 januari 2022 Hans de Vries
Klimaatplannen van het nieuwe kabinet?

Zoals ten tijde van elke nieuwe formatie gebruikelijk, was het ook dit keer weer raak. Informateur Hamer is overspoeld met wensenlijstjes die door allerlei lobbygroepen onder haar aandacht werden gebracht. Als er nieuw beleid wordt gesmeed, is dat natuurlijk dé kans om stappen te zetten in de door...

1 september 2021 Hans de Vries
Werken waar je wil?

Toen ik eind vorige eeuw aan een van de partners van het belastingadvieskantoor waar ik toen werkzaam was, vroeg of ik een dag per week vanuit huis mocht gaan werken was het antwoord: "Natuurlijk, en wordt dat dan de zaterdag of de zondag?"

17 februari 2021 Hans de Vries
Visie op eigenwoningregeling dringend gewenst!

Door de brij aan regelingen is het radicaal wijzigen van het eigenwoningregime in de inkomstenbelasting hard nodig. Politici kunnen voor de komende verkiezingen ideeën halen uit 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel'. Nog eens vier jaar niets doen is immers geen optie.

15 juli 2020 Hans de Vries
Menno Snel is niet Ozosnel...

De meest bekende buitenlandse belastingplichtige van Nederland is weer vertrokken uit ons land (‘Sinterklaas, wie kent hem niet’).

4 december 2019 Hans de Vries