Hans van Ruiten is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Lamme wetgeving

Het is mei 2021, vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet DBA. Een jubileum dus, maar niet een om te vieren. De realiteit is dat de Wet DBA niet of nauwelijks wordt gehandhaafd. Dit handhavingsmoratorium is verlengd tot zeker 1 oktober 2021.

26 mei 2021 Hans van Ruiten
Aof en premiedifferentiatie

Binnen de werknemersverzekeringen staat premiedifferentiatie steeds meer centraal, vanuit de gedachte ‘de vervuiler betaalt’ (meer premie).

9 september 2020 Hans van Ruiten
Twee schijven?

In de belastingplannen 2019 en 2020 is veel aandacht gegaan naar de invoering van een tweeschijvenstelsel: 37,35% tot een inkomen van € 68.507 en daarboven 49,5%. Volgens het kabinet zorgt deze ‘sociale vlaktaks’ voor een evenwichtiger fiscale behandeling van een- en tweeverdieners en maakt het...

29 januari 2020 Hans van Ruiten
Brexit en sociale zekerheid

Op vragen uit de Tweede Kamer naar de gevolgen van een no-deal-Brexit voor het verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en het VK heeft het kabinet geantwoord dat dit bilaterale verdrag geen terugvaloptie is. Met als adembenemende toelichting: ‘het verdrag (is) momenteel met name relevant...

15 mei 2019 Hans van Ruiten
Catch-22 in de werkkostenregeling

In het Belastingplan 2019 is een beperking van de maximale looptijd van de 30%-regeling opgenomen, aanvankelijk zonder overgangsrecht. De getroffen expats roerden zich en schermden met een proefprocedure. Hoewel de druk door het overgangsrecht (voorlopig) van de ketel is, vraag ik me af hoe die...

14 november 2018 Hans van Ruiten
VAR 2.0?

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting waarnaar wordt gekoerst, bestaat nog slechts uit zeer grove penseelstreken. Kan dit niet anders en vooral eenvoudiger?

18 april 2018 Hans van Ruiten
Uitfasering van fiscale pensioenregelgeving

Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder tegen het licht te houden? Ik denk hierbij met name aan het nucleaire fiscale wapentuig in art. 19b Wet LB 1964 en art. 30i AWR, waarmee de wetgever de belastinginspecteur heeft uitgerust.

25 oktober 2017 Hans van Ruiten
IB47 is strijdig met privacywetgeving

Hans van Ruiten betoogt dat een opdrachtgever in het geval van ROW geen BSN aan de Belastingdienst mag verstrekken, doch dat zonder dat nummer de gegevens niet gebruikt kunnen worden.

18 januari 2017 Hans van Ruiten
Afscheid van aftrekbeperking

Hans van Ruiten bepleit de afschaffing van de aftrekbeperking voor gemengde kosten in de winstsfeer.

5 oktober 2016 Hans van Ruiten
Commissaris uit de loonbelasting?

Hans van Ruiten stelt dat er wel degelijk een goede reden is om de commissaris in de loonbelasting te houden.

2 maart 2016 Hans van Ruiten