Jeroen Knuist is directeur van Grip Accountants en Adviseurs te Duiven en eindredacteur van Vakstudie Nieuws. Daarnaast is hij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Artikelen van Jeroen Knuist

Uitvergroot
De behoefte aan een aftrekpost

Belastingbeleving is niet een alledaags onderwerp. Het is bovendien lastig meetbaar. Gesprekken aan de keukentafel bij het invullen van de aangifte zijn niet representatief voor een echt empirisch onderzoek, maar enkele waarnemingen zijn toch de moeite van het vermelden waard.

15 mei 2024 276
Uitvergroot
Dit bericht is automatisch gegenereerd

Wees niet bang, ik ben geen robot en u hoeft geen (captcha-)stoplichten te herkennen voordat u deze column kunt lezen.

5 juli 2023 125
Uitvergroot
Herverdeling via de werkgever

In 1910 startte een Eindhovense gloeilampenfabriek met het bouwen van een fabrieksdorp. De achterliggende visie zag op de leefomstandigheden van de fabrieksarbeider. Het ging daarbij niet alleen om woningen en een moestuin, maar ook om winkels en badhuizen. En ook culturele aspecten, zoals muziek en sport, werden niet vergeten. Het resultaat was een complete leefgemeenschap met het besef van saamhorigheid en in belangrijke mate ook met een herverdelingsfunctie.

26 april 2023 34
Uitvergroot
Schandalig!

Schandalen spreken tot de verbeelding. Vooral als er aansprekende namen bij zijn betrokken. Schandalen zijn nooit leuk, meestal pijnlijk en maar soms nuttig.

3 augustus 2022 9
Uitvergroot
Minister van Belastingen (reprise)

Bij de behandeling van het Belastingplan 2022 bij de Eerste Kamer zijn negen moties ingediend, waarvan er drie zijn aangenomen. Toch wil ik graag een motie uitlichten die het níet heeft gehaald. Dit betreft de motie-Van Rooijen (50PLUS) over het aanstellen van een aparte Minister voor Belastingen. 

5 januari 2022 27
Uitvergroot
Leentjebuur

Op 3 juni 2021 verscheen een opmerkelijk arrest in België. Een Belgische erflater had een huis in Spanje en een Spaanse bankrekening. Bij zijn overlijden in 2007 heft zowel België als Spanje hierover erfbelasting.

30 juni 2021 36
Uitvergroot
Excessief lenen van de eigen bv: it’s all about the numbers!

Had het kabinet meer inzicht gegeven in de achterliggende cijfers (en dat kan uiteraard alsnog) van het wetsvoorstel Excessief lenen van de eigen bv, dan had het mijns inziens op meer sympathie kunnen rekenen.

19 augustus 2020 9
Uitvergroot
Die tijd van het jaar...

Dga’s kijken sinds enkele jaren niet meer uit naar Prinsjesdag.

11 september 2019 6
Uitvergroot
One size doesn't fit all

Bartjan Zoetmulder riep vorige week namens de NOB op tot versimpeling van het belastingstelsel. Een oproep waar ik van harte achtersta! Maar versimpeling kan mijns inziens niet zonder maatwerk.

28 november 2018 16
Uitvergroot
Maak ex-partner geen erfgenaam voor de oudedagsverplichting (ODV)

Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer moest het leven een stuk gemakkelijker maken. In de uitvoering wordt de verademing evenwel nog niet altijd gevoeld.

11 juli 2018 15