Jeroen Knuist is directeur van Grip Accountants en Adviseurs te Duiven en redactiesecretaris van Vakstudie Nieuws. Daarnaast is hij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Columns & Opinies

Schandalig!

Schandalen spreken tot de verbeelding. Vooral als er aansprekende namen bij zijn betrokken. Schandalen zijn nooit leuk, meestal pijnlijk en maar soms nuttig.

3 augustus 2022 Jeroen Knuist
Minister van Belastingen (reprise)

Bij de behandeling van het Belastingplan 2022 bij de Eerste Kamer zijn negen moties ingediend, waarvan er drie zijn aangenomen. Toch wil ik graag een motie uitlichten die het níet heeft gehaald. Dit betreft de motie-Van Rooijen (50PLUS) over het aanstellen van een aparte Minister voor Belastingen. 

5 januari 2022 Jeroen Knuist
Leentjebuur

Op 3 juni 2021 verscheen een opmerkelijk arrest in België. Een Belgische erflater had een huis in Spanje en een Spaanse bankrekening. Bij zijn overlijden in 2007 heft zowel België als Spanje hierover erfbelasting.

30 juni 2021 Jeroen Knuist
Excessief lenen van de eigen bv: it’s all about the numbers!

Had het kabinet meer inzicht gegeven in de achterliggende cijfers (en dat kan uiteraard alsnog) van het wetsvoorstel Excessief lenen van de eigen bv, dan had het mijns inziens op meer sympathie kunnen rekenen.

19 augustus 2020 Jeroen Knuist
Die tijd van het jaar...

Dga’s kijken sinds enkele jaren niet meer uit naar Prinsjesdag.

11 september 2019 Jeroen Knuist
One size doesn't fit all

Bartjan Zoetmulder riep vorige week namens de NOB op tot versimpeling van het belastingstelsel. Een oproep waar ik van harte achtersta! Maar versimpeling kan mijns inziens niet zonder maatwerk.

28 november 2018 Jeroen Knuist
Maak ex-partner geen erfgenaam voor de oudedagsverplichting (ODV)

Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer moest het leven een stuk gemakkelijker maken. In de uitvoering wordt de verademing evenwel nog niet altijd gevoeld.

11 juli 2018 Jeroen Knuist
“Samen leven is samen dokken”

Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel noodzakelijk. En dat geldt voor iedereen!

20 december 2017 Jeroen Knuist
Betrouwbaarheid, flexibiliteit en transparantie

Jeroen Knuist geeft zijn fiscale verkiezingswensen door.

1 maart 2017 Jeroen Knuist
Finale uitfasering pensioen in eigen beheer

Regels zijn bedoeld om het rechtsverkeer te ordenen, maar Jeroen Knuist vindt dat die orde in het geval van pensioen in eigen beheer ver te zoeken is.

1 februari 2017 Jeroen Knuist