Jordy Baron is meer dan 10 jaar onderdeel van het fiscale team van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Zijn passie ligt in het formele belastingrecht. Met name op de gebieden van navordering/naheffing, de geldende rechtsbescherming bij een fiscale boete en invordering.

Artikelen van Jordy Baron

Uitvergroot
Grondwet via achterdeur materieel wijzigen?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State herhaalt in een recente zaak dat toetsing van een wet in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel niet mogelijk is, tenzij sprake is van niet verdisconteerde bijzondere omstandigheden.

12 april 2023 83
Columns
The NeverEnding Story van artikel 66 lid 3 SW

Jordy Baron vraagt zich af of de navorderingstermijn door middel van artikel 66 lid 3 SW kan herleven.

17 juni 2016 17