Jordy Baron is werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. Zijn passie ligt in het formele belastingrecht.

Artikelen van Jordy Baron

Uitvergroot
Een meer responsieve benadering bij termijnoverschrijdingen

Scheltema zet een richting neer die ‘food for thought’ geeft (zie M. Scheltema, ‘Bureaucratische rechtsstaat of responsieve rechtsstaat?’, NTB 2015/37). In een responsieve rechtsstaat dient de burger te ervaren dat hij met zijn contacten met de overheid daadwerkelijk leeft in een rechtsstaat. Een rechtsbeginsel moet de burger beschermen, niet de overheid.

27 maart 2024 1017
Uitvergroot
Grondwet via achterdeur materieel wijzigen?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State herhaalt in een recente zaak dat toetsing van een wet in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel niet mogelijk is, tenzij sprake is van niet verdisconteerde bijzondere omstandigheden.

12 april 2023 92
Columns
The NeverEnding Story van artikel 66 lid 3 SW

Jordy Baron vraagt zich af of de navorderingstermijn door middel van artikel 66 lid 3 SW kan herleven.

17 juni 2016 20