Luc Adriaansen (L.A.C. Adriaansen MSc RB), senior belastingadviseur bij ABAB, heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en werkt sinds 2018 bij ABAB. "De (agro-)fiscale wereld verandert razendsnel. Al die veranderingen vragen continu om alertheid en inspiratie, dat maakt het vak zo leuk", vertelt hij. Luc is verbonden aan bureau vaktechniek belastingadvies van ABAB en maakt onderdeel uit van het kernteam agro, het kenniscentrum voor agrofiscale vraagstukken binnen de organisatie.

Artikelen van Luc Adriaansen

Columns
Eenmalige willekeurige afschrijving 2023 geldt niet voor investeringen in een gebouw: hoever reikt het begrip ‘gebouw’?

Op 3 november 2022 bood de staatssecretaris van Financiën in een Kamerbrief enkele nota’s van wijzigingen aan op het Belastingpakket 2023. In deze brief is een maatregel opgenomen waarmee ondernemers de mogelijkheid wordt geboden op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die in 2023 worden gedaan, gedeeltelijk willekeurig af te schrijven. Hiermee beoogt het kabinet ondernemers liquiditeitsvoordeel te bieden door afschrijvingskosten naar voren te halen.

3 april 2023 2137