Maarten Bosch is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Maarten Bosch

Uitvergroot
Standpunt Belastingdienst leidend voor nieuwe jurisprudentie?

In de inkomstenbelasting bestaat sinds 2010 de mogelijkheid tot bezwaar en beroep ter zake van een beslissing op een verzoek tot ambtshalve vermindering.

20 maart 2024 2126
Uitvergroot
Voorstellen nieuwe box 3: wie gaat dat administreren?

Op 8 september 2023 is de internetconsultatie voor het nieuwe box 3-regime per 1 januari 2027 gestart. Het is opvallend dat bij het deel AWR alleen staat "PM invoering administratieplicht box 3-belastingplichtigen". Over hoe dat inhoudelijk moet worden ingevuld, is dus nog onbekend.

11 oktober 2023 7668
Uitvergroot
Rechtsbescherming bij de DAC-regels

Recent is de Staatssecretaris van Financiën ingegaan op de rechtsbescherming bij de uitwisseling van inlichtingen. Dat is ook het oorspronkelijke onderwerp van de Directive on Administrative Co-operation, zeg maar DAC1. 

15 maart 2023 90
Uitvergroot
Hedging voor dummies

Er liggen op dit moment voorstellen voor een EU-windfall tax voor de energiesector en voor een verhoging van de cijns in de Mijnbouwwet voor gasproducenten. 

23 november 2022 126
Uitvergroot
Sluipende uitbreiding toepassingsbereik dividendbelasting?

Het toepassingsbereik van de Wet DB 1965 is in de loop der jaren aanzienlijk aangepast. Oorspronkelijk werd dividendbelasting geheven over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en bepaalde winstdelende obligaties. 

7 september 2022 31
Uitvergroot
Groene proefballonnen

Eind 2021 verscheen de evaluatie van de bankenbelasting. De oorspronkelijke doelen zijn min of meer uit zicht verdwenen, behalve het bijdragen aan de Rijksbegroting. 

13 april 2022 29
Uitvergroot
Chambre de Réflection

Onderdeel van het vorig jaar aangenomen Belastingplan 2021 is een aanpassing van de verliesverrekening per 2022. Deze aanpassing is toegevoegd bij nota van wijziging en met stoom en kokend water door het parlement geduwd. Voorzien was in inwerkingtreding bij koninklijk besluit, indien en wanneer er een positieve uitvoeringstoets zou zijn.

24 november 2021 28
Uitvergroot
Lucratief belang: transparante norm gevraagd

In 2009 is een apart regime ingevoerd voor zogenoemde lucratieve belangen. Doel was volgens de parlementaire stukken een transparanter en evenwichtiger belastingheffing. Dezelfde parlementaire stukken blinken echter bepaald niet uit in duidelijkheid over de reikwijdte van het begrip ’lucratief belang’.

8 september 2021 79
Uitvergroot
Familiefondsen – Barbertje moet hangen?

In de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen wordt onder meer de open FGR opnieuw geregeld.

21 april 2021 16
Uitvergroot
Van objectieve en subjectieve voorwaarden en kunstmatige constructies

Het Nederlandse belastingrecht kent al sinds 1926 het leerstuk van fraus legis. Daarvoor gelden twee vereisten. Ten eerste dat sprake is van strijd met doel en strekking van de wet en ten tweede dat belastingontwijking het doorslaggevende motief vormt.

6 januari 2021 98