Maarten Bosch is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Rechtsbescherming bij de DAC-regels

Recent is de Staatssecretaris van Financiën ingegaan op de rechtsbescherming bij de uitwisseling van inlichtingen. Dat is ook het oorspronkelijke onderwerp van de Directive on Administrative Co-operation, zeg maar DAC1. 

15 maart 2023 Maarten Bosch
Hedging voor dummies

Er liggen op dit moment voorstellen voor een EU-windfall tax voor de energiesector en voor een verhoging van de cijns in de Mijnbouwwet voor gasproducenten. 

23 november 2022 Maarten Bosch
Sluipende uitbreiding toepassingsbereik dividendbelasting?

Het toepassingsbereik van de Wet DB 1965 is in de loop der jaren aanzienlijk aangepast. Oorspronkelijk werd dividendbelasting geheven over de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en bepaalde winstdelende obligaties. 

7 september 2022 Maarten Bosch
Groene proefballonnen

Eind 2021 verscheen de evaluatie van de bankenbelasting. De oorspronkelijke doelen zijn min of meer uit zicht verdwenen, behalve het bijdragen aan de Rijksbegroting. 

13 april 2022 Maarten Bosch
Chambre de Réflection

Onderdeel van het vorig jaar aangenomen Belastingplan 2021 is een aanpassing van de verliesverrekening per 2022. Deze aanpassing is toegevoegd bij nota van wijziging en met stoom en kokend water door het parlement geduwd. Voorzien was in inwerkingtreding bij koninklijk besluit, indien en wanneer er...

24 november 2021 Maarten Bosch
Lucratief belang: transparante norm gevraagd

In 2009 is een apart regime ingevoerd voor zogenoemde lucratieve belangen. Doel was volgens de parlementaire stukken een transparanter en evenwichtiger belastingheffing. Dezelfde parlementaire stukken blinken echter bepaald niet uit in duidelijkheid over de reikwijdte van het begrip ’lucratief...

8 september 2021 Maarten Bosch
Familiefondsen – Barbertje moet hangen?

In de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen wordt onder meer de open FGR opnieuw geregeld.

21 april 2021 Maarten Bosch
Van objectieve en subjectieve voorwaarden en kunstmatige constructies

Het Nederlandse belastingrecht kent al sinds 1926 het leerstuk van fraus legis. Daarvoor gelden twee vereisten. Ten eerste dat sprake is van strijd met doel en strekking van de wet en ten tweede dat belastingontwijking het doorslaggevende motief vormt.

6 januari 2021 Maarten Bosch
Budgettaire risico’s van de exitheffing in de dividendbelasting

GroenLinks Tweede Kamerlid Snels heeft een voorstel ingediend voor een zogenoemde conditionele exitheffing in de dividendbelasting. In de literatuur is hierop al de nodige kritiek geleverd. 

28 oktober 2020 Maarten Bosch
Potato, potato, tomato, tomato?

Nederland heeft de documentatieverplichtingen geïmplementeerd op basis van de door de OESO voorgestelde modelwettekst. Die kende echter geen definitie van de drempel. Met het oog op de ingrijpende impact van deze verplichting op een concern toch niet onbelangrijk. Nederlandse fiscale wetgeving...

7 oktober 2020 Maarten Bosch