Marco Gomes Vale Viga is werkzaam bij de Belastingdienst en Mark Robben is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur. Beiden zijn verbonden aan het Fiscaal Economische Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Artikelen van Marco Gomes Vale Viga en Mark Robben

Columns
Tariefdifferentiatie met funderingsgebreken

Dat sommige starters het momenteel (zeer) lastig hebben op de woningmarkt mag inmiddels geen nieuws meer heten. De prijzen van koopwoningen rijzen in delen van het land de pan uit, terwijl ook het aanbod van geschikte huurwoningen niet overhoudt. Dat zoiets voor een politicus aanleiding is om zich te roeren valt te begrijpen en te prijzen. Maar dat geldt niet altijd voor de manier waarop dat geschiedt. En dat vormt in de kern het probleem dat wij hebben met het onlangs door Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) ingediende amendement, dat deel uitmaakt van het Belastingplan 2019, om verschillende overdrachtsbelastingtarieven te hanteren voor ‘starters’ en ‘beleggers’ op de woningmarkt.

13 november 2018 18