Marco Gomes Vale Viga is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

De BTW’er is dood, lang leve de BTW’er

‘‘Wie kan er een naam voor dit schepsel verzinnenEen beest dat een slurf heeft en poten en vinnenEn vleugels en oren zo groot als de krant:Dag schild-papa-plu-vlo-flaming-olifant!”

25 januari 2023 Marco Gomes Vale Viga
Onverbrekelijk en toch gescheiden?

“Hou toch op, de economische realiteit is dat de kopers juridisch twee overeenkomsten sluiten.” Ik probeer nog steeds chocolade te maken van deze verhaspeling, ik bedoel, reactie op vragen over een als ‘gescheiden koop-/aanneming’ gepresenteerde casus.

27 juli 2022 Marco Gomes Vale Viga
Schrap bij verkoop vastgoed splitsing (als tussenstap) maar uit stappenplan

Bewust of onbewust doen diverse commentatoren hun best het belang van V-N 2022/4.12 klein te houden. Dat verbaast mij. In het arrest over de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting heeft de Hoge Raad niet voor niets antwoord gegeven op een vraag die van belang is voor de eenheid en/of de...

16 februari 2022 Marco Gomes Vale Viga
BTWouchers voor iedereen

In deze Uitvergroot vraagt BTW-specialist Marco Gomes Vale Viga zich af hoe compliant gedrag kan worden gestimuleerd bij BTW-plichtigen om de VAT Gap te verkleinen.

13 oktober 2021 Marco Gomes Vale Viga
Menselijke maat(staf van heffing)

We schrijven 19 januari 2021. De motie-Jetten/Marijnissen roept de regering op om buiten twijfel te stellen dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) leidend zijn, indien strikte toepassing van formele wetten tot materieel onaanvaardbare uitkomsten leidt. Dezelfde dag doet Hof Amsterdam...

31 maart 2021 Marco Gomes Vale Viga
Druk van de ketel

Afgelopen juni kondigde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een proef aan met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak.

21 oktober 2020 Marco Gomes Vale Viga
De Hoge Raad als amicus curiae

Van tijd tot tijd roepen aanhangige prejudiciële vragen een ‘déjà vu’ in nationale jurisprudentie op.

13 mei 2020 Marco Gomes Vale Viga
Gefeliciteerd, u koopt het recht om iets niet te gebruiken!

"Als je het niet simpel kunt uitleggen, dan begrijp je het nog niet goed genoeg", aldus AlbertEinstein.

24 juli 2019 Marco Gomes Vale Viga
Rawls en de btw

De kerstvakantie is niet de beste periode om een column te schrijven. Melancholie voert de boventoon. Eenmaal onder de boom dwalen de gedachten af naar het afgelopen jaar.

9 januari 2019 Marco Gomes Vale Viga
Zwakste schakel

Niet de keten bepaalt het fraudegetij, maar de zwakste schakel. Wat daarvan ook zij, als fiscalist hebben we nou eenmaal te belijden wat ons hoogste rechtscollege vindt.

23 mei 2018 Marco Gomes Vale Viga