Mariëlle Schuurman- van Nifterik is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Verplichte digitale aangifte erfbelasting met noodzakelijke schriftelijke aanvulling

Voor de heffing van schenk- en erfbelasting is de Belastingdienst overgegaan op nieuwe ICT-systemen. Zowel het externe systeem (opstellen en indienen van de aangifte) als het interne systeem (opleggen van de aanslagen) is gewijzigd teneinde een efficiencyslag te maken.

8 april 2020 Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Een huis vol ... ouders?

Op 30 juli 2019 is de ‘Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen’ verschenen. De rapportage is opgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’. De samenleving verandert en steeds meer kinderen...

4 september 2019 Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Balanceren tussen onwenselijke invloed en onwenselijke transparantie

In deze bijdrage ga ik in op het andere aspect uit het wetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties tot transparantie verplicht: de verplichting voor maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties) om donaties van meer dan € 15...

20 februari 2019 Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Acht is meer dan duizend

Wanneer wetswijzigingen voornamelijk de burgers treffen waarvan het merendeel niet professioneel wordt bijgestaan, zo stelt Mariëlle Schuurman-van Nifterik, mag aandacht voor zorgvuldigheid en samenwerking worden verwacht, nee zelfs geëist.

10 mei 2017 Mariëlle Schuurman-van Nifterik