Mariëlle Schuurman- van Nifterik is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Mariëlle Schuurman-van Nifterik

Uitvergroot
Appel aan de wetgever: defiscaliseer meer in box 3

Gisteren heb ik de laatste aflevering van seizoen 5 van de serie ‘Oogappels’ (zeer terechte winnaar van de Televizier-Ring) gekeken. Een heel verdrietige uitzending, waarin de vader van Erik overlijdt. De nasleep hiervan zal waarschijnlijk in seizoen 6 volgen.

15 november 2023 5242
Uitvergroot
Een DSR met BOR-sausje voor ANBI’s?

Met ingang van 4 oktober 2022 16:00 uur is de periodieke giftenaftrek afgetopt op € 250.000 per termijn. Dit is voor een verplichting die daarna is aangegaan. In de praktijk is kritisch gereageerd op deze (niet nader onderbouwde hoogte van de) aftopping. De aftopping heeft overigens gevolgen voor ‘slechts’ circa 140 fiscale partnerschappen.

15 februari 2023 58
Uitvergroot
Positief helpen bouwen of negatief willen neerhalen

In het afgelopen jaar hebben in de Uitvergroot (en andere opinies) veel kritische opmerkingen gestaan. Kritisch ten aanzien van wetgeving, kritisch ten aanzien van bewindspersonen, kritisch ten aanzien van beleid en kritisch ten aanzien van de Belastingdienst.

22 december 2021 6
Uitvergroot
De ambigue BOR

U kent vast wel dat plaatje van die vrouw, waarbij de ene persoon direct een oude vrouw met hoofddoek ziet en de andere persoon een jonge vrouw die wegkijkt. Of dat plaatje waarin je zowel een konijn als een eend kunt zien? Dat zijn ambigue figuren.

5 mei 2021 44
Uitvergroot
Een pakketje positiviteit

Vermogen overdragen met de warme hand heeft naast mogelijke financiële voordelen, ook sociale voordelen. De Nederlander is vergeleken met andere landen zeer bereid om te geven, zowel financieel als in daadkracht. De overheid moet daarvan in deze crisistijd gebruikmaken door de onderlinge overdracht van (financiële) middelen fiscaal te faciliteren.

25 november 2020 22
Uitvergroot
Verplichte digitale aangifte erfbelasting met noodzakelijke schriftelijke aanvulling

Voor de heffing van schenk- en erfbelasting is de Belastingdienst overgegaan op nieuwe ICT-systemen. Zowel het externe systeem (opstellen en indienen van de aangifte) als het interne systeem (opleggen van de aanslagen) is gewijzigd teneinde een efficiencyslag te maken.

8 april 2020 32
Uitvergroot
Een huis vol ... ouders?

Op 30 juli 2019 is de ‘Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen’ verschenen. De rapportage is opgesteld naar aanleiding van het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’. De samenleving verandert en steeds meer kinderen groeien op in een samengesteld gezin, bij twee vaders/moeders of bij meerdere ouders, soms zelfs allemaal in één huis.

4 september 2019 50
Uitvergroot
Balanceren tussen onwenselijke invloed en onwenselijke transparantie

In deze bijdrage ga ik in op het andere aspect uit het wetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties tot transparantie verplicht: de verplichting voor maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties) om donaties van meer dan € 15.000 openbaar te maken

20 februari 2019 11
Uitvergroot
Acht is meer dan duizend

Wanneer wetswijzigingen voornamelijk de burgers treffen waarvan het merendeel niet professioneel wordt bijgestaan, zo stelt Mariëlle Schuurman-van Nifterik, mag aandacht voor zorgvuldigheid en samenwerking worden verwacht, nee zelfs geëist.

10 mei 2017 8