Martin de Graaf is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

‘Pillar One’: houdt nieuwe winstallocatie voor multinationale ondernemingen simpel

Er is internationale overeenstemming dat moet worden bestudeerd of de wereldwijde belastbare winst van multinationale ondernemingen anders over landen moet worden verdeeld....Dat is begrijpelijk.

21 augustus 2019 Martin de Graaf
Latere betalingen uit een onderneming (en een vleugje internationaal)

Er is geen directe actuele aanleiding voor, maar het intrigeert me hoe we in de fiscaliteit al decennialang omgaan met inkomsten uit een onderneming, nadat het ‘zelf ondernemen’ is gestopt....Het beeld lijkt bij vlagen immers divers.

6 februari 2019 Martin de Graaf
Zetelverplaatsing van een bv: drie ontwikkelingen

Het zijn levendige tijden voor het verplaatsen van de werkelijke leiding van naar Nederlands recht opgerichte lichamen, zoals bv’s, naar het buitenland.

27 juni 2018 Martin de Graaf
De twee OESO-boeken en de toekomst van winstallocatie binnen multinationals

Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de ontwikkelingen – en hun invloed op ‘de twee boeken' – te volgen.

6 december 2017 Martin de Graaf
Eén of twee ondernemingen in de ‘IB’: wat is redelijk?

Een column geeft ruimte om stil te staan bij schijnbare vanzelfsprekendheden. Duidelijk is dat een IB-ondernemer meer dan een onderneming kan hebben. Art. 3.2 Wet IB 2001 bevestigt dat letterlijk....Martin de Graaf vraagt zich af hoe logisch dat uitgangspunt eigenlijk is. En is het wellicht...

11 januari 2017 Martin de Graaf
Hoe lang doorschuiven: zelfstandigenaftrek, verliesverrekening, buitenlandse bronbelasting & renteaftrek?

Martin de Graaf beschouwt de termijn bij de voorwaartse doorschuiving van claims.

20 april 2016 Martin de Graaf
Goed koopmansgebruik, reserves en codificeren

Fiscale winstbepaling, zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting, is een boeiend fenomeen. We willen de totale winst over de looptijd van een onderneming belasten, aldus art....3.8 Wet IB 2001. Dat doen we echter in jaarbrokken. Voor de toerekening van de totaalwinst aan de...

11 november 2015 Martin de Graaf
Waarom varieert de behandeling van inkoop van aandelen internationaal zo sterk?

Hof Arnhem-Leeuwarden, MK II, 14 oktober 2014, nr. 13/001072, V-N 2015/6.17 vestigt er onlangs pregnant de aandacht op. Als een Nederlandse vennootschap aandelen inkoopt, is onzeker of het dividendartikel dan wel het vervreemdingswinstartikel uit het belastingverdrag van toepassing is....Veel...

15 april 2015 Martin de Graaf
Hoe adviseer je een emigrerende dga?

In mijn herinnering was het enkele decennia terug gebruikelijk om succesvolle directeuren-grootaandeelhouders (dga's) actief te adviseren om te emigreren....De fiscale voordelen konden aanzienlijk zijn. Het lijkt erop dat het sindsdien niet alleen steeds minder aantrekkelijk is geworden om te...

13 augustus 2014 Martin de Graaf