Martin de Graaf is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Artikelen van Martin de Graaf

Uitvergroot
Transfer pricing en vereenvoudiging

Met grote regelmaat wordt het streven uitgesproken om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Zie bijvoorbeeld het op 23 januari 2024, gehouden seminar1 met medewerking van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën. 

9 mei 2024 971
Uitvergroot
Een dozijn jaar DAC

In de afgelopen 12 jaar is internationale informatie-uitwisseling tussen belastingdiensten van landen onderling enorm toegenomen. Dat begint uiteraard met informatieverstrekking van en over belastingplichtigen aan belastingdiensten. Pas daarna kunnen de belastingdiensten informatie delen.

28 juni 2023 152
Uitvergroot
Drie typen ondernemingen in evenwicht

In de vorige Uitvergroot van mijn hand stond ik aan de hand van twee voorbeelden stil bij de constant uitdijende regelgeving. Dat zag toen op Pijler 2 en de hybride mismatches. In een periode van zomervakantie komt een vergelijkbaar gevoel van overdaad op bij alle veranderingen die nationaal en internationaal op ons af blijven komen.

10 augustus 2022 10
Uitvergroot
Oorzaak, symptoom, internationale overdaad

Er zijn momenten waarop ik me afvraag wat we toekomstige generaties fiscalisten aandoen qua overdaad aan regelgeving. Gaan we ooit ook weer eens opschonen en inperken? Ik noem twee recente voorbeelden.

2 februari 2022 28
Uitvergroot
Verrekenprijzen: tijdens corona en in de toekomst

Nu het einde van de coronabeperkingen nabij is, geeft dat aanleiding stil te staan bij hoe nu verder. Ten aanzien van internationale fiscale kwesties geeft de OESO, zeker sinds de samenwerking met heel veel landen in het ’OESO/G20 Inclusive Framework’-verband, de richting aan.

8 juli 2021 9
Uitvergroot
Wordt alles beter?

Deze columns van mijn hand waren doorgaans vooral fiscaaltechnisch. In deze weken voelt dat ongemakkelijk aan, dus ik wijk enigszins af. De Corona-crisis is op dit moment overal. Ik ga niet schrijven over zaken waar ik geen verstand van heb, maar dit overschaduwt allicht op gezondheids- en economisch gebied alles.

22 april 2020 4
Uitvergroot
‘Pillar One’: houdt nieuwe winstallocatie voor multinationale ondernemingen simpel

Er is internationale overeenstemming dat moet worden bestudeerd of de wereldwijde belastbare winst van multinationale ondernemingen anders over landen moet worden verdeeld. Dat is begrijpelijk.

21 augustus 2019 65
Uitvergroot
Latere betalingen uit een onderneming (en een vleugje internationaal)

Er is geen directe actuele aanleiding voor, maar het intrigeert me hoe we in de fiscaliteit al decennialang omgaan met inkomsten uit een onderneming, nadat het ‘zelf ondernemen’ is gestopt. Het beeld lijkt bij vlagen immers divers.

6 februari 2019 76
Uitvergroot
Zetelverplaatsing van een bv: drie ontwikkelingen

Het zijn levendige tijden voor het verplaatsen van de werkelijke leiding van naar Nederlands recht opgerichte lichamen, zoals bv’s, naar het buitenland.

27 juni 2018 169
Uitvergroot
De twee OESO-boeken en de toekomst van winstallocatie binnen multinationals

Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de ontwikkelingen – en hun invloed op ‘de twee boeken' – te volgen.

6 december 2017 13