Matthijs van der Wulp is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Verhuur plus = verhuur in de BTW

Op 31 maart jl. was het 25 jaar geleden dat de verhuuranalogie (opnieuw) werd ingevoerd in de BTW. Zij is te vinden in de laatste zinsnede van art. 11 lid 1 onderdeel b Wet OB 1968 en houdt in dat onder de verhuur van onroerende zaken mede wordt verstaan iedere andere vorm waarin onroerende zaken...

15 april 2020 Matthijs van der Wulp
Weemoed

Met enige regelmaat overvalt mij een gevoel van weemoed. Naar de tijd dat een constructieve opstelling van de inspecteur geen uitzondering, maar regel was. De tijd dat een goed inhoudelijk (telefoon)gesprek met de inspecteur niet ongewoon was. De tijd dat je na het lezen van de (afwijzende...

28 augustus 2019 Matthijs van der Wulp
Rawls en de afwezige overheid

Wie de bijdragen over fiscale ethiek heeft gelezen, heeft de naam van Rawls ongetwijfeld vaak voorbij zien komen. In zijn befaamde Theory of justice (1971) levert Rawls kritiek op de utilitaristische benadering van rechtvaardigheid.

13 februari 2019 Matthijs van der Wulp
Naar een brede fiscale ethiek

De fiscale moraal heeft in de afgelopen jaren veel monden en pennen in beweging gebracht. Aanleiding hiervoor was de internationale tax planning van een aantal multinationals en de maatschappelijke verontwaardiging daarover.

4 juli 2018 Matthijs van der Wulp
Fiscaal boegbeeld-pilot

Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te realiseren. De aangetrokken fiscale boegbeelden, met in hun kielzog de fiscale toppers (in spe), zullen binnen de Belastingdienst zorgen voor...

3 januari 2018 Matthijs van der Wulp
Het uniform van het Hof van Justitie EU

Matthijs van der Wulp begrijpt niet hoe je met kennis van het algemene EU-recht uitleg kunt geven over de btw, douane en andere specialistische fiscale terreinen. Hij pleit daarom voor een mix van generalisten en fiscale specialisten bij het Europese Hof van Justitie.

22 maart 2017 Matthijs van der Wulp