Mr. P. (Priscilla) de Haas is fiscaal advocaat bij De Haas Advocaten in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in het fiscaal (straf)procesrecht van de bijstand tijdens een boekenonderzoek tot het procederen tot in hoogste instantie. Naast haar advocatuurlijke werkzaamheden is zij jarenlang annotator geweest van Vakstudie Nieuws en is zij nu vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht. Daarnaast publiceert zij in de diverse vakbladen, geeft zij verscheidene cursussen en is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Artikelen van Priscilla de Haas

Columns
Onregelmatigheden onvoldoende voor passieve btw-fraude of weigeren aftrekrecht

Het Hof van Justitie heeft op 11 januari 2024 arrest gewezen in de zaak van Global Ink Trade Kft, en de vraag beantwoord of de Hongaarse Belastingdienst het recht op aftrek van btw kan weigeren omdat het bedrijf niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag is gelegd, met name door onvoldoende informatie in te winnen over de werkelijke identiteit van haar leverancier en de naleving van zijn fiscale verplichtingen.1

30 januari 2024 494
Columns
Geen boete aan ontbonden stichting mogelijk?
Rechtbank Noord-Holland heeft op 17 juli 2015 in een zaak waarin naheffingsaanslagen loonheffingen met boetes zijn opgelegd aan een stichting vanwege aangifte- en betalingsverzuimen, voor een groot deel van de boetes beslist dat deze moesten komen te vervallen.
11 augustus 2015 19
Columns
Eindtermijn beboeting voor een ander dan belasting- of inhoudingsplichtige?
Op 16 december 2014 werd het Belastingplan 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Artikel 67fa AWR wordt daarmee per 1 januari 2015 opgeheven en vervangen door art. 67oa en aangevuld met artikel 67ob AWR. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat plaatsing in afdeling 2 van hoofdstuk VIIIA AWR, waarin de aanvullende voorschriften voor het opleggen van bestuurlijke boeten zijn opgenomen, beter past. Als tweede reden wordt aangevoerd dat van deze gelegenheid tevens gebruik is gemaakt om de bepaling tekstueel te verduidelijken. Dit laatste is allesbehalve gelukt.
23 december 2014 13
Uitvergroot
Gegevensvergaring door de fiscus versus het recht op privacy (deel II)

"Kan art. 53 AWR wel een deugdelijke basis vormen voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?" Dit was een van de vragen die ik in mijn vorige UITVERGROOT (V-N 2014/14.0) stelde. Daarbij haalde ik de zaak SMSParking aan. De Belastingdienst verzocht SMSParking op grond van art. 53 AWR om alle parkeergegevens aan te leveren van alle klanten over het jaar 2012. De Belastingdienst wil deze gegevens gebruiken voor diverse belastingen. De Belastingdienst filtert de kentekens op fiscale relevantie en identificeert de bijbehorende persoon als sprake is van een 'hit' in het systeem. Een 'hit' betekent dat het voertuig volgens het systeem uitsluitend voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, dan wel een geschorst kenteken heeft, ofwel tot de bedrijfsvoorraad van een autohandelaar behoort.

3 september 2014 18
Uitvergroot
Gegevensvergaring door de fiscus versus het recht op privacy

Op 28 januari 2014 bracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het nieuwsbericht uit dat de Belastingdienst binnenkort gemeenten via de mail zal benaderen met de vraag opgaaf te doen van alle per 1 januari 2014 actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands ken- teken. Dit alles op basis van art. 55 AWR. De Belastingdienst vraagt een bestand aan te leveren waarin de volledige NAW-gegevens van de aanvrager van de parkeervergunning, het kenteken en de periode van de vergunning staan opgenomen. Het inzenden van het bestand kan plaatsvinden via een beveiligde verbinding. Met welk doel deze gegevens worden opgevraagd, blijkt niet uit dit nieuwsbericht.

19 maart 2014 31