Mr. R. (Reza) Zeldenrust is docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij werkzaam bij de fiscale vakredactie van Wolters Kluwer.

Artikelen van Reza Zeldenrust

Columns
Een heffingslek in de Wet bronbelasting 2021?

De vraag of rente- en royaltybetalingen in de zin van de Wet bronbelasting 2021 zijn genoten is afhankelijk van een vijftal in de wet genoemde tijdstippen. De bedoeling van de wetgever met de inhoudelijke invulling van deze genietingstijdstippen lijkt echter op gespannen voet te staan met de systematiek van deze wet. Hierdoor lijkt een heffingslek te ontstaan dat de heffing van bronbelasting over opwaartse at arm’s-lengthcorrecties belemmert.

5 november 2021 214