Mr. Robin Nijhuis RB, senior belastingadviseur bij Flynth, is inmiddels meer dan 25 jaar werkzaam in de agro praktijk. De vaak o zo complexe fiscaliteit vertalen in een voor de klant hapklare brok ziet hij daarbij als een doel op zich. Robin heeft fiscaal recht gestudeerd in Groningen en is tevens voorzitter van de vaksectie recht van de VLB.

Artikelen van Robin Nijhuis

Columns
Count my partner out!

Er zijn soms zo van die dingen die als je ze verneemt, erover nadenkt en realiseert wat dat dan inhoudt, wel erg lastig te vatten zijn. Een voorbeeld daarvan is de naar mijn overtuiging te beperkte groep van gerechtigden in de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer. Ik zou er daarom voor willen pleiten om de kring van gerechtigden in de vrijstelling bij bedrijfsoverdracht uit te breiden.

15 augustus 2023 1449
Columns
Wat gaat de BOR voor de BOER doen?

Onlangs is de kabinetsreactie verschenen met daarin de uitkomsten van het vervolgonderzoek voor de bedrijfsopvolgingsregelingen. In de zogeheten Voorjaarsnota was er al het nodige over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gezegd, maar in de kabinetsreactie is deze nader ingevuld en toegelicht.

21 juli 2023 474
Columns
What about the FOR?

De fiscale oudedagsreserve (FOR) staat momenteel nogal in de picture nu dotatie aan de FOR per ingaande 2023 is afgeschaft. Overigens zijn er voorstanders om de FOR maar helemaal te laten vervallen.

15 juni 2023 190
Columns
'Wee je gemeente'

Agrarische ondernemers worden er ieder jaar stilletjes mee geconfronteerd. Terwijl men druk is met de mestboekhouding en voorbereidingen voor de Gecombineerde Opgaaf valt zij eind februari/begin maart in de brievenbus: de nieuwe WOZ-beschikking. Omdat er niet direct een te betalen bedrag op de beschikking staat, neemt menigeen de vastgestelde waarde voor de onroerende zaken ter kennisgeving aan. Ondanks dat wordt jaarlijks toch massaal bezwaar aangetekend tegen de WOZ-beschikkingen.

24 maart 2023 45
Columns
Bodemwaarde, naar de kelder ermee!

Medio dit jaar gaf staatssecretaris Van Rij in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aan dat hij een eenvoudiger en moderner belastingstelsel voorstaat. Mogelijk zullen er belastingregelingen afgeschaft of versoberd worden. Ik wil de staatssecretaris graag helpen in zijn zoektocht naar meer eenvoud in ons belastingstelsel en heb een effectieve oplossing voor hem in de aanbieding. Schaf die verschrikkelijke fiscale bodemwaarde af!

10 oktober 2022 699