Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist. Hij is gespecialiseerd in de fiscaliteit rondom financiële producten, zoals (dga-)pensioen, lijfrenten, hypotheek en ontslagvergoedingen. Van zijn hand verschijnen regelmatig fiscale en juridische publicaties over de genoemde onderwerpen. Hij is onder andere medewerker van Vakstudie Nieuws, PensioenMagazine, Tijdschrift PensioenVraagstukken, Pensioenbrief en Vermogende Particulieren Bulletin.

Daarnaast is hij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Artikelen van Ruben Stam

Uitvergroot
Renseigneren onder nieuwe box 3

Met de Wet werkelijk rendement box 3 komt er een vermogensaanwasbelasting. Voor bepaalde vermogenscategorieën geldt daarentegen bij wijze van uitzondering een vermogenswinstbelasting.

25 oktober 2023 8811
Uitvergroot
Priegelwetgeving

De fiscale wetgeving staat vol ‘kleine lettertjes’. Uitzonderingetjes op uitzonderingen, bijzonderheden, rariteiten. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, al die priegelwetgeving, maar als die wetgeving is gemaakt voor situaties die nauwelijks voorkomen, vraag ik mij af waar we nu eigenlijk mee bezig zijn.

24 mei 2023 38
Uitvergroot
Voortplantingssubsidies

Klimaatverandering. Je kunt de menselijke invloed ontkennen of bagatelliseren. Je kunt er ook wat aan proberen te doen, want wie denk je als klimaatontkenner eigenlijk voor de gek te houden? Natuurlijk gebeurt er ook wat. Maar is het voldoende?

19 oktober 2022 29
Uitvergroot
Lekker belangrijk …

Ik wilde het in deze column eigenlijk hebben over de bijdrage Zorgverzekeringswet. Dat de wetgever – willens en wetens – niets doet aan de dubbele bijdrageheffing die in meerdere situaties in de systematiek besloten ligt. En dat de Hoge Raad de daarvoor gegeven rechtvaardigingsgrond kritiekloos slikt. Ik had ook wel een column willen schrijven over de vermogensrendementsheffing. Dat de wetgever na jaren steggelen de deksel op de neus heeft gekregen, met dank aan de Hoge Raad. En hoe nu verder? Maar dat doe ik allemaal niet.

9 maart 2022 19
Uitvergroot
Een erezuil voor Alexander Gogel

Er waren eens zeven provinciën die hun landheer aan de dijk zetten en zelfstandig verder gingen. De samenwerking tussen die zeven werd een succes van wereldformaat. Maar uiteindelijk is deze Republiek ingehaald door andere grootmachten. Een tijd van economische achteruitgang brak aan. 

18 augustus 2021 46
Uitvergroot
Tijdelijke dwaling?

Het kabinet wil de tijdelijke lijfrente afschaffen. Dat blijkt uit de conceptmemorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De uitwerking volgt nog. Dit is geen uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord maar een eigen verzinsel van het kabinet. Ik neem aan dat het kabinet hierbij het oog heeft op de tijdelijke oudedagslijfrente. Maar waarom eigenlijk afschaffen?

10 maart 2021 12
Uitvergroot
Is de eigenwoningregeling failliet?

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de woning van een uitgezonden werknemer niet kon kwalificeren als eigen woning, omdat de werknemer zijn uitwonende dochter in afwachting van een buitenlandse stage er twee maanden in liet wonen. Een terechte conclusie, gezien de wettekst, maar eentje met een bitter randje.

4 november 2020 56
Uitvergroot
Differentiatie tarief overdrachtsbelasting: nergens voor nodig!

Is het nou niet schandalig dat beleggers betaalbare woningen wegkapen voor de ogen van starters? Die daardoor dus helemaal niet aan de bak komen op de koopwoningmarkt? En daardoor noodgedwongen veel te duur moeten blijven huren?

2 september 2020 17
Uitvergroot
Stokpaardjes

We hebben allemaal zo onze stokpaardjes. Een voor mij relatief nieuw stokpaardje is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De laatste tijd is er nogal wat te doen geweest over deze bijdrage in relatie tot de opbouw van een oudedagsvoorziening.

18 maart 2020 23
Columns
Zorgverzekeringswet maakt onderscheid tussen ondernemers

Woensdag 18 december 2019 is er in de Tweede Kamer een procedurevergadering over onder meer het voorstel Verzamelwet VWS 20XX. In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Zorgverzekeringswet voorgesteld waardoor bepaalde zelfstandig ondernemers die een lijfrentevoorziening opbouwen, een lagere inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan betalen. Dit is goed nieuws voor hen, maar helaas geldt de maatregel niet voor alle ondernemers die een lijfrentevoorziening opbouwen. En hoewel deze ongelijkheid niet heel duidelijk blijkt uit het wetsvoorstel, zit deze er wel degelijk in en verdient deze expliciete aandacht en afweging in het wetgevingsproces.

16 december 2019 19