Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist. Hij staat adviseurs bij in hun advisering rondom financiële producten, zoals (dga-)pensioen, lijfrenten, hypotheek en ontslagvergoedingen. Van zijn hand verschijnen regelmatig fiscale en juridische publicaties over de genoemde onderwerpen.

Daarnaast is hij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Columns & Opinies

Priegelwetgeving

De fiscale wetgeving staat vol ‘kleine lettertjes’. Uitzonderingetjes op uitzonderingen, bijzonderheden, rariteiten. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, al die priegelwetgeving, maar als die wetgeving is gemaakt voor situaties die nauwelijks voorkomen, vraag ik mij af waar we nu eigenlijk mee bezig...

24 mei 2023 Ruben Stam
Voortplantingssubsidies

Klimaatverandering. Je kunt de menselijke invloed ontkennen of bagatelliseren. Je kunt er ook wat aan proberen te doen, want wie denk je als klimaatontkenner eigenlijk voor de gek te houden? Natuurlijk gebeurt er ook wat. Maar is het voldoende?

19 oktober 2022 Ruben Stam
Lekker belangrijk …

Ik wilde het in deze column eigenlijk hebben over de bijdrage Zorgverzekeringswet. Dat de wetgever – willens en wetens – niets doet aan de dubbele bijdrageheffing die in meerdere situaties in de systematiek besloten ligt. En dat de Hoge Raad de daarvoor gegeven rechtvaardigingsgrond kritiekloos...

9 maart 2022 Ruben Stam
Een erezuil voor Alexander Gogel

Er waren eens zeven provinciën die hun landheer aan de dijk zetten en zelfstandig verder gingen. De samenwerking tussen die zeven werd een succes van wereldformaat. Maar uiteindelijk is deze Republiek ingehaald door andere grootmachten. Een tijd van economische achteruitgang brak aan. 

18 augustus 2021 Ruben Stam
Tijdelijke dwaling?

Het kabinet wil de tijdelijke lijfrente afschaffen. Dat blijkt uit de conceptmemorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De uitwerking volgt nog. Dit is geen uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord maar een eigen verzinsel van het kabinet. Ik neem aan...

10 maart 2021 Ruben Stam
Is de eigenwoningregeling failliet?

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de woning van een uitgezonden werknemer niet kon kwalificeren als eigen woning, omdat de werknemer zijn uitwonende dochter in afwachting van een buitenlandse stage er twee maanden in liet wonen. Een terechte conclusie, gezien de wettekst, maar eentje met een...

4 november 2020 Ruben Stam
Differentiatie tarief overdrachtsbelasting: nergens voor nodig!

Is het nou niet schandalig dat beleggers betaalbare woningen wegkapen voor de ogen van starters? Die daardoor dus helemaal niet aan de bak komen op de koopwoningmarkt? En daardoor noodgedwongen veel te duur moeten blijven huren?

2 september 2020 Ruben Stam
Stokpaardjes

We hebben allemaal zo onze stokpaardjes. Een voor mij relatief nieuw stokpaardje is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De laatste tijd is er nogal wat te doen geweest over deze bijdrage in relatie tot de opbouw van een oudedagsvoorziening.

18 maart 2020 Ruben Stam
Zorgverzekeringswet maakt onderscheid tussen ondernemers

Woensdag 18 december 2019 is er in de Tweede Kamer een procedurevergadering over onder meer het voorstel Verzamelwet VWS 20XX. In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Zorgverzekeringswet voorgesteld waardoor bepaalde zelfstandig ondernemers die een lijfrentevoorziening opbouwen, een lagere...

16 december 2019 Ruben Stam
Het h-woord en box 3

De eigenwoningregeling wordt dit jaar geëvalueerd. Onderzoeksbureau Panteia heeft in dat kader de opdracht gekregen de complexiteit van de regeling te onderzoeken. Is de eigenwoningregeling dan zo ingewikkeld? Menigeen zal die vraag volmondig met ja beantwoorden. De introductie van de...

25 september 2019 Ruben Stam