Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist. Hij staat adviseurs bij in hun advisering rondom financiële producten, zoals (dga-)pensioen, lijfrenten, hypotheek en ontslagvergoedingen. Van zijn hand verschijnen regelmatig fiscale en juridische publicaties over de genoemde onderwerpen.

Daarnaast is hij medewerker van TaxVisions, een wekelijkse online uitgave met korte videopresentaties over de belangrijkste fiscale jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Columns & Opinies

Differentiatie tarief overdrachtsbelasting: nergens voor nodig!

Is het nou niet schandalig dat beleggers betaalbare woningen wegkapen voor de ogen van starters? Die daardoor dus helemaal niet aan de bak komen op de koopwoningmarkt? En daardoor noodgedwongen veel te duur moeten blijven huren?

2 september 2020 Ruben Stam
Stokpaardjes

We hebben allemaal zo onze stokpaardjes. Een voor mij relatief nieuw stokpaardje is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). De laatste tijd is er nogal wat te doen geweest over deze bijdrage in relatie tot de opbouw van een oudedagsvoorziening.

18 maart 2020 Ruben Stam
Zorgverzekeringswet maakt onderscheid tussen ondernemers

Woensdag 18 december 2019 is er in de Tweede Kamer een procedurevergadering over onder meer het voorstel Verzamelwet VWS 20XX. In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Zorgverzekeringswet voorgesteld waardoor bepaalde zelfstandig ondernemers die een lijfrentevoorziening opbouwen, een lagere...

16 december 2019 Ruben Stam
Het h-woord en box 3

De eigenwoningregeling wordt dit jaar geëvalueerd. Onderzoeksbureau Panteia heeft in dat kader de opdracht gekregen de complexiteit van de regeling te onderzoeken. Is de eigenwoningregeling dan zo ingewikkeld? Menigeen zal die vraag volmondig met ja beantwoorden. De introductie van de...

25 september 2019 Ruben Stam
En nu nog de overbruggingslijfrente…

Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, zo luidt het spreekwoord. Maar het lijfrenteverzamelbesluit dat op 31 mei 2019 in de Staatscourant is gepubliceerd, nodigt hier wel toe uit. In diverse media is dit besluit met veel gejubel ontvangen. Het is ook een goede zaak dat dit verzamelbesluit...

11 juni 2019 Ruben Stam
Inhouden of achterhouden, dat is de vraag

Wanneer houd je in en wanneer houd je achter? Die vraag stel ik tegen de achtergrond van een recent arrest van de Hoge Raad.

20 maart 2019 Ruben Stam
Over tuinhuisjes, de kamerverhuurvrijstelling en een evaluatie

Volgend jaar wordt de eigenwoningregeling geëvalueerd. Dat een van de conclusies zal zijn dat de regeling ‘best wel’ ingewikkeld is geworden, staat nu al vast. Het is wel de vraag hoe breed deze evaluatie zal zijn. 

29 augustus 2018 Ruben Stam
Waar blijft de Brede Herwaardering IV?

In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat de wijzigingen vooral 'volgend' waren.Ik denk dat een herzien lijfrenteregime niet gebaat is met (veel) overgangsrecht. Zonder...

7 februari 2018 Ruben Stam
Lijfrente in het regeerakkoord

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten.

18 oktober 2017 Ruben Stam
Keuze pensioen eigen beheer: alles of niets?

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is door de Tweede Kamer aangenomen! De Eerste Kamer mag zich er nu over buigen. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘gewoon' aanneemt. Het zal er dus wel van komen. Op een handvol uitzonderingen na zal ook niemand daar echt rouwig...

20 november 2016 Ruben Stam