Ruud de Smit is medewerker van het tijdschrift Vakstudie Nieuws en schrijft columns in de rubriek Uitvergroot.

Columns & Opinies

Waarom hebben we het nog steeds over renteaftrek?

Renteaftrek is jarenlang een hot topic geweest in de fiscalistenwereld. Huizen werden tot de nok toe volgestopt met schulden, om zo optimaal te genieten van de aftrekpost in de inkomstenbelasting. Ook ondernemingen hadden dit spelletje al snel door. Doordat rente in de vennootschapsbelasting...

30 september 2020 Ruud de Smit
Sesam, open u!

Het is voor politici aantrekkelijker om vooruit te kijken en nieuw beleid te presenteren dan om terug te kijken en te onderzoeken hoe bestaande overheidsmaatregelen in de praktijk hebben uitgewerkt.

15 januari 2020 Ruud de Smit
Uitgejubeld?

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning had in 2013 en 2014 als doelstelling om een tijdelijke stimulans te geven aan de woningmarkt en om de omvang van de restschulden te dempen.

12 juni 2019 Ruud de Smit
Is de vermogensaftrek het ei van Columbus?

Als de voortekenen niet bedriegen, wordt op 18 september 2018 (Prinsjesdag) de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting naar 21 of 22% en de afschaffing van de dividendbelasting voorgesteld. Deze ingrijpende wijzigingen vloeien voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Gezien de...

5 september 2018 Ruud de Smit
Wet VPB 2019

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een nieuwe vennootschapsbelasting, de Wet VPB 2019, kunnen spreken.

21 februari 2018 Ruud de Smit
Wij van WC-eend, adviseren WC-eend...

Ruud de Smit betoogt dat de Belastingdienst bij voorkeur niet zijn eigen rulings controleert. Controle is goed, maar dan door een partij die echt onafhankelijk is.

18 april 2017 Ruud de Smit
Europees Utopia

Op 25 oktober 2016 kwam de Europese Commissie opnieuw met het voorstel voor een Europese gemeenschappelijke (geconsolideerde) belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting: de (C)CCTB. Nadat de eerdere versies van dit voorstel door de Lidstaten kritisch waren ontvangen, probeert de Europese...

8 december 2016 Ruud de Smit
Verzoek: cassatie in het belang der wet!

Ruud de Smit betoogt dat een A-G de mogelijkheid heeft om enkele prangende vragen over de mogelijke strijdigheid van het fiscale eenheidsregime alsnog inhoudelijk aan de Hoge Raad voor te leggen.

27 januari 2016 Ruud de Smit
Van ’double dip’ naar ’double sip’?

Wat was het een feest, hè? Nadat de Hoge Raad de arresten BNB 1998/208 en BNB 2006/82 had gewezen en de wetgever de koppeling tussen niet-aftrekbaarheid en deelnemingsvrijstelling in de Wet werken aan Winst had geschrapt, stond de deur voor kwalificatie-mismatches met deelnemerschapsleningen...

14 oktober 2015 Ruud de Smit
Fraus legis: bezint eer ge begint!

Misbruik van recht is hot. De Hoge Raad heeft recentelijk een aantal opzienbarende arresten gewezen over fraus legis. Niettemin is de aandacht voor deze recente jurisprudentie uit 2014 in de rechtspraktijk beperkt. Ten onrechte.

28 januari 2015 Ruud de Smit