Vincent Meijerman werkt sinds 2015 op het wetenschappelijk bureau (sectie fiscaal) van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij is daarbij in verschillende periodes werkzaam geweest voor diverse Raadsheren en Advocaten-Generaal. Thans is hij werkzaam voor het Parket.

Vincent is in januari 2014 afgestudeerd als fiscaal econoom en is voordat hij bij de Hoge Raad startte werkzaam geweest als belastingadviseur te Rotterdam. Hij publiceert met enige regelmaat over uiteenlopende onderwerpen vanuit uiteenlopende invalshoeken. Hij heeft een bijzondere interesse in de functie, inbedding en impact van het fiscale recht in en op de maatschappij, politiek en staatsinrichting van Nederland. Columns schrijft hij op persoonlijke titel.