Naar schatting 2000 mensen hebben op valse gronden voor in totaal circa 8,5 miljoen euro aan belastingaftrek geclaimd. Zij maakten gebruik van valse en opgeschroefde kwitanties van giften die door een onderwijsstichting in de regio Rotterdam werden geleverd, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.
De Belastingdienst kondigt aan dat de gevers de ten onrechte ontvangen belastingteruggaaf volledig moeten terugbetalen, mogelijk met een boete. Verder lopen zij de kans op strafrechtelijke vervolging.
 
Het belastingnadeel wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro. De giften liepen de afgelopen jaren uiteen van enkele honderden tot enkele duizenden euro's, met een gemiddelde van 5000 euro.
 
Drie bestuurders van de stichting die cursussen geeft, maakten volgens de FIOD misbruik van de status als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan stichtingen met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de belasting. De ANBI-status is sinds 2014 ingetrokken, met terugwerkende kracht tot 2008.
 
Deze week zijn de drie bestuurders aangehouden op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude. Die arrestaties volgden op een eerdere inval in mei van dit jaar. Toen werd het belastingnadeel nog op een half miljoen euro geschat.
 
Het vermoeden van de FIOD is dat zij valse kwitanties met hoge bedragen tegen contante betaling leverden aan begunstigers, zodat de gevers een hogere belastingteruggaaf konden claimen. Verder zouden niet alle betalingen in de administratie zijn opgenomen en bestaat onduidelijkheid over de besteding. Er is beslag gelegd op bezittingen van de stichting, zoals een woning, ruim 87.000 euro contant, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto's.

Evaluatie

Staatssecretaris Wiebes van Financien verwacht de Tweede Kamer begin 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van ANBI's en SBBI's. De centrale onderzoeksvraag van de evaluatie ANBI's en SBBI's is: is de ANBI/SBBI-regeling doeltreffend en doelmatig?
 
 

Bron: ANP/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

1

Gerelateerde artikelen