Om ervoor te zorgen dat meer mensen een tweedehands elektrische auto kunnen aanschaffen, trekt het kabinet 600 miljoen euro uit. Na berichtgeving van RTL Nieuws bevestigen meerdere Haagse bronnen dat een dergelijke subsidieregeling in de maak is. Wel daalt het subsidiebedrag van 2000 euro naar 1000 euro per auto.

Momenteel worden elektrische auto's vaak naar het buitenland geëxporteerd als ze van eigenaar wisselen omdat deze tweedehands te duur zijn voor veel Nederlanders.

De maatregel is onderdeel van een groter pakket maatregelen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Het kabinet wil toe naar een CO2-reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. Vorige maand schreven ambtenaren in een belangrijk advies dat een extra reductie van 22 megaton CO2 nodig is om deze doelen te halen. Dat is precies de reductie van het pakket dat nu voorligt.

Het kabinet geeft 90 miljoen euro uit om meer laadpalen neer te zetten. Ook zullen grote vervuilers zwaarder worden belast. Momenteel wordt de belasting lager naarmate bedrijven meer energie verbruiken. Daar moet van het kabinet een einde aan komen.

Eerder was het plan om leasemaatschappijen te verplichten om vanaf 2025 hun hele wagenpark te elektrificeren, maar dat is van tafel. In plaats daarvan worden werkgevers verplicht om de CO2-uitstoot van dienstreizen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om de trein te pakken.

Subsidiebedrag daalt

Nieuwsuur meldt dat de 600 miljoen euro die het kabinet uittrekt om de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor meer mensen mogelijk te maken, niet betekent dat mensen ook meer subsidie krijgen. Het subsidiebedrag daalt zelfs: van 2000 euro naar 1000 euro per auto.

De subsidiepot is uitgebreid om subsidie voor meer mensen mogelijk te maken. Dat levert per saldo wel minder op, erkent Klimaatminister Rob Jetten in Nieuwsuur. "Elektrische auto's worden ook steeds goedkoper en we houden goed de vinger aan de pols. Er komen ook meer modellen op de markt. We vragen mensen die het kunnen betalen iets meer te betalen en met die opbrengst betalen we de subsidie."

Die 1000 euro zal niet iedereen over de streep trekken. Maar Jetten zegt dat er de komende jaren ook nog Europees beleid aankomt. In Duitsland is de subsidie op een elektrische auto bijna 7000 euro.

Bron: RTL/ANP/Nieuwsuur

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

13

Gerelateerde artikelen