Een in België wonende belastingplichtige heeft volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant net te weinig inkomen voor eigenwoningrenteaftrek in Nederland.

De zaak (27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332) verloopt als volgt. Een man heeft een eigen woning in België. Bij zijn Belgische werkgever treedt hij op 2 januari 2018 uit dienst. Hij ontvangt van deze werkgever begin 2018 nog € 5.281 aan loon (uitbetaling feestdagen en vakantiegeld 2017). In 2018 werkt hij verder in dienstbetrekking in Nederland. Zijn loon bij deze Nederlandse werkgever bedraagt € 44.655 in 2018.

In zijn aangifte inkomstenbelasting 2018 wil de man negatieve inkomsten uit eigen woning in mindering brengen. Maar de inspecteur weigert dit.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur de aftrek van negatieve inkomsten uit eigen woning terecht geweigerd. Daarvoor is namelijk nodig dat de man kwalificerende buitenlands belastingplichtige is (art. 7.8 Wet IB 2001). Daarvoor moet het totale inkomen van de man voor ten minste 90 procent in Nederland zijn onderworpen aan de loonbelasting of inkomstenbelasting. Het inkomen dat in Nederland is onderworpen aan loonbelasting en inkomstenbelasting zit net onder die grens. De man verdient dus net iets te weinig om te kunnen worden aangemerkt als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Daardoor kan hij de negatieve inkomsten uit eigen woning niet in aanmerking nemen in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Belang voor de praktijk

Het is voor de man een hard gelag dat hij net niet is aan te merken als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Als hij iets meer loon in Nederland of iets minder loon in België zou hebben genoten zou hij de negatieve inkomsten uit eigen woning wel in aanmerking kunnen nemen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Er is ook geen ruimte voor coulance. De 90%-grens is wat dat betreft keihard.

Wat voor de negatieve inkomsten uit eigen woning geldt, geldt ook voor bijvoorbeeld het in aanmerking nemen van lijfrentestortingen. Ook die kun je als buitenlands ingezetene alleen in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting in aanmerking nemen als je kwalificerende buitenlands belastingplichtige bent.

Lees ook het thema Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.

Bron: Legal & Tax Nationale Nederlanden

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

995

Gerelateerde artikelen