De Belastingdienst heeft een aantal zaken op een rij gezet voor de laatste btw-aangifte van dit jaar over het privégebruik, belaste en vrijgestelde omzet en personeelsvoorzieningen.

Privégebruik

Het kan voorkomen dat een ondernemer in privé gebruikmaakt van goederen of diensten uit zijn bedrijf. Als hij de btw over deze goederen of diensten eerder heeft afgetrokken als voorbelasting, moet hij voor het privégebruik btw betalen. Ook voor de auto van de zaak betaalt de ondernemer voor het privégebruik btw in de laatste btw-aangifte van het jaar. Op de website van de Belastingdienst is meer te lezen over het privégebruik en specifiek over het privégebruik van de auto. Over het recht op btw-aftrek is een thema verschenen: Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel?

Belaste en vrijgestelde omzet

Heeft de ondernemer omzet waarover hij btw moet betalen én omzet die is vrijgesteld van btw, dan heeft hij waarschijnlijk kosten en inkopen voor zowel belaste als vrijgestelde omzet. Hij maakt dan voor de aftrek van de belasting een inschatting van de uitgaven die hij doet voor belaste omzet.

De btw die de ondernemer betaald heeft over kosten en inkopen die hij gebruikt voor belaste omzet, mag hij aftrekken als voorbelasting. Aan het einde van het jaar bekijkt hij of deze inschatting klopt. Als het gebruik voor belaste handelingen van de gemaakte inschatting afwijkt en hij btw moet corrigeren, doet hij dit in de laatste aangifte van het jaar. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Belastingdienst en in het thema Recht op aftrek van de btw; wanneer en hoeveel.

Personeelsvoorzieningen

Btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken is beperkt aftrekbaar. Alleen als de ondernemer per jaar per werknemer of relatie niet meer uitgeeft dan € 227, kan hij de btw hierover aftrekken. Heeft hij btw afgetrokken voor uitgaven die boven het drempelbedrag liggen, dan moet hij deze btw terugbetalen in de laatste aangifte van het jaar. Lees meer over dit onderwerp op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Rubriek: Omzetbelasting

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  563
Gerelateerde artikelen